Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) eLoket - RVO.nl

Eind juni 2020 is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geopend. Deze is bedoeld om mkb-bedrijven te helpen een deel van hun vaste lasten te betalen. De regeling volgt op de eerdere Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).

Voor wie is de TVL-regeling?
De subsidie is voor mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers uit alle bedrijfssectoren komen in aanmerking, met uitzondering van krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en instellingen, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen.

Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. De SBI-code die hoort bij uw hoofdactiviteit in het Handelsregister van KVK op 15 maart 2020 telt.

Alleen als u in de vorige subsidieperiode na een herbeoordeling of bezwaar TVL ontving voor een andere SBI-code, komt u ook met deze SBI-code in aanmerking. Het aanvraagsysteem kiest in dat geval automatisch de gunstigste SBI-code.

Kijk voor actuele informatie ook op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Voor subsidieregelingen die via het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dienen te verlopen heeft u EH1 nodig.

Voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is geen eHerkenning vereist

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. 

Bron: www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/