Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) eLoket - RVO.nl

Eind juni gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open. Deze is bedoeld om mkb-bedrijven te helpen een deel van hun vaste lasten te betalen. De regeling volgt op de eerdere Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).

Voor wie is de TVL-regeling?
Op dit moment wordt nog uitgewerkt wie er precies voor TVL in aanmerking komt. Bekend is al wel dat de TVL-regeling bedoeld is voor mkb-bedrijven met minder dan 250 medewerkers, die structureel meer dan 30% van hun omzet verliezen door de coronacrisis. Deze bedrijven moeten de juiste SBI-code hebben. Voor TVL gelden dezelfde SBI-codes als voor TOGS. Kijk in het overzicht van vastgestelde SBI-codes TOGS of uw bedrijf hieronder valt.

Kijk voor actuele infomatie ook op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Voor subsidieregelingen die via het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dienen te verlopen heeft u EH1 nodig.

Voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is geen eHerkenning vereist

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. 

Bron: www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/