Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) eLoket - RVO.nl

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 maart jl. de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)’ geopend. Dit is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Aanvragen kunnen tot en met 26 juni 2020 alleen online met eHerkenning niveau 1 ingediend worden.

Tegemoetkoming van € 4.000
Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. 

Kijk voor actuele infomatie ook op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Voor subsidieregelingen die via het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dienen te verlopen heeft u EH1 nodig.

Voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is geen eHerkenning vereist

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. 

Bron: www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/