Ik heb een ketenmachtiging moet ik hier iets mee doen?

Indien u beschikt over een ketenmachtiging EH3 voor “RVO diensten op niveau EH3” of “Alle diensten EH3” is er geen verdere actie noodzakelijk.