Wat gebeurt er als ik mij niet of niet op tijd laat identificeren?

Zonder de identificatie mogen wij uw eHerkenningsmiddel niet afronden. U zult een nieuwe afspraak met het AMP Groep moeten maken.