Welk loket moet ik hebben om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen?

Voor het aanvragen van de TVL heeft u een eHerkenningsmiddel nodig op het betrouwbaarheidsniveau EH3 met machtiging voor de dienst “RVO diensten op niveau EH3” of “Alle diensten EH3”.