Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de corona crisis tijdelijk geen werk voor hen is.

Inloggen UWV werkgeversportaal met eHerkenning EH3

Vanaf nu staan de NOW-brieven op het werkgeversportaal. Als u gebruik wilt maken van het UWV werkgeversportaal, dan heeft u eHerkenning EH3 nodig. Met eHerkenning EH3 kunt u veilig inloggen om online zaken te regelen bij UWV en andere overheidsorganisaties.

Als u met eHerkenning EH3 bent ingelogd op het UWV werkgeversportaal vindt u de brieven onder ‘Brieven en documenten’.

Let op: NOW-formulieren staan niet op het werkgeversportaal. Voor NOW-formulieren met eHerkenning gaat u naar: uwv.nl/now

Stap 1: Inloggen

Stap 2: Documenten bekijken

Klik in het linker menu op ‘Brieven en documenten’ en daarna onderaan de lijst op ‘NOW’ of klik op de tegel ‘Documenten’.

LET OP:
Wanneer onderstaande optie niet zichtbaar is beschikt u mogelijk niet over de machtiging ‘EH3 UWV – Tijdelijk minder werk’.
Informatie over het toevoegen van de machtiging treft u op onze website:
aanvragen extra machtigingen