Welk eHerkenningsmiddel heb ik nodig voor de Belastingdienst?

Voor het inloggen met eHerkenning bij de Belastingdienst heeft u de keuze uit een volledig eHerkenningsmiddel EH3 of het beperkte Belastingdienst EH3 middel. 

Het Belastingdienst EH3 middel, waarmee u slechts bij een beperkt aantal diensten van de Belastingdienst kunt inloggen, is voornamelijk bedoeld voor ondernemingen met een eenvoudige vennootschappelijke structuur (één BV) waarbij de bevoegd vertegenwoordiger direct natuurlijke persoon is. Voor complexere organisaties (bijvoorbeeld met meerdere bovenliggende BV’s of waarbij de bevoegdheid gezamenlijk bepaald is) adviseren wij gebruik te maken van een regulier eHerkenningsmiddel.

Treedt u op als intermediair? Bekijk de mogelijkheden van een ketenmachtiging

Met spoed eHerkenning nodig?

Meer informatie over het indienen van een spoedaanvraag klik hier.

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Doet u aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers? Dan hebt u eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis. Om toch kosteloos aangifte te kunnen doen, komt er een compensatieregeling.

Alle organisaties die eHerkenning nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit geldt niet voor eenmanszaken.

De regeling compenseert 1 eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De compensatie is op jaarbasis. De vergoeding wordt betaald aan de ondernemer zelf en geldt alleen voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Er wordt €24,20 vergoed door de overheid. Vanaf augustus kunt u de vergoeding online aanvragen via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, rvo.nl.

Voor meer informatie over de compensatieregeling: Klik hier

Meer informatie over het inloggen met eHerkenning bij de Belastingdienst treft u op: belastingdienst.nl/eherkenning

Ontdek de voordelen van een volledig eHerkenningsmiddel EH3

Met eHerkenning niveau 3 (EH3) kunt u inloggen bij Mijn Belastingdienst Zakelijk. Fasegewijs vervangt Mijn Belastingdienst Zakelijk het oude portaal voor ondernemers. eHerkenning EH3 aanvragen kunt u het best zo snel mogelijk doen om tijdig voorbereid te zijn. Wacht niet met uw aanvraag als u eHerkenning nodig heeft om aangifte loonheffing (vanaf januari 2020 en/of aangifte vennootschapsbelasting (vanaf 2019) te doen!

  • eHerkenning is noodzakelijk voor organisaties die zelf hun aangifte doen via de website van de Belastingdienst. Zij kunnen dit uitsluitend doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • Werkgevers die hun loon en/of vennootschapsbelasting aangifte uitbesteden hebben geen eigen eHerkenningsmiddel nodig.

Een aanvraag moet juist en volledig zijn en voorzien van de juiste documenten en handtekeningen. Zo moet uw organisatie bijvoorbeeld ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel om eHerkenning aan te kunnen schaffen. Bij het verwerken van aanvragen EH3 moeten de leveranciers van eHerkenning verplicht allerlei controles doen op deze gegevens, zoals identificatie en het vaststellen van de bevoegdheid. De verwerkingstijd van uw aanvraag is onder meer afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie.

eHerkenning EH3 aan voor de aangifte loonheffing en/of aangifte Vennootschapsbelasting

Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak?
Dan kunt u met eHerkenning inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Maar u kunt ook inloggen met DigiD. Vanwege de mogelijkheid om in te loggen via DigiD komen eenmanszaken niet in aanmerking voor de compensatieregeling kosten eHerkenning.

Buitenlands bedrijf zonder vestiging in Nederland?
Dan kunt u helaas nog niet inloggen met eHerkenning bij de Belastingdienst. Op het moment dat u in deze situaties wel eHerkenning kunt gebruiken, zal u hierover worden geïnformeerd. Tot die tijd logt u in op de huidige manier.

Fiscale eenheid

  • Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting
    U kunt hiervoor wel inloggen met eHerkenning, maar de Belastingdienst kan uw fiscale eenheid nog niet zichtbaar maken. De Belastingdienst werkt momenteel aan een oplossing. Tot die tijd kunt u nog gebruikmaken van het oude portaal voor ondernemers.
  • Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
    U logt in met eHerkenning EH3. U kunt eHerkenning aanvragen voor het RSIN van de moedermaatschappij van de fiscale eenheid Vpb.

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning in specifieke situaties treft u op de website van de Belastingdienst.