MijnCertificaten

MijnCertificaten is een selfservice portal die het beheer van uw certificaten vereenvoudigt. Het gebruik van MijnCertificaten is zo eenvoudig mogelijk gemaakt en volledig te gebruiken via een webbrowser. Dit is uitgebreid toegelicht in de Toelichting gebruik MijnCertificaten voor organisaties en Toelichting gebruik MijnCertificaten voor Beroepsgebonden certificaathouders.
 
Let op:
 
> U dient in het bezit te zijn van een persoons/beroepsgebonden certificaat om toegang te kunnen krijgen tot MijnCertificaten. Tevens dient u als contact persoons geregistreerd te zijn.
Toegang tot MijnCertificaten kunt u aanvragen via de Servicedesk;
 
> Uw organisatie dient geregistreerd te zijn voor gebruik van MijnCertificaten.
Beroepsgebonden certificaathouders zijn automatisch geregistreerd.

MijnCertificaten voor Beroepsgebonden certificaathouders

Om gebruik te kunnen maken van MijnCertificaten zijn de volgende zaken noodzakelijk:

 • Een geldig Beroepscertificaat om in te loggen en uw bestelling voor verlenging te ondertekenen;
 • Een PC en webbrowser met internet toegang, waarop uw kaartlezer/USB-stick met bijbehorende software is geïnstalleerd voor gebruik van uw Beroepsgebonden PKIoverheid certificaat;
 • Als alternatief kunt u ook gebruik maken van een Beroepsgebonden Mobiel certificaat om met uw mobiele telefoon in te loggen op MijnCertificaten en met uw mobiele telefoon bestellingen te ondertekenen

Alle Beroepsgebonden certificaathouders kunnen inloggen in MijnCertificaten met hun geldige Beroepsgebonden certificaten van KPN/Reconi. Dit geldt zowel voor Passen/USB-sticks als Beroepsgebonden Mobiele certificaten.

De voordelen van MijnCertificaten zijn:

 • Eenvoudige verlenging: alle gegevens van uw bestaande Beroepscertificaat worden overgenomen in het formulier en u hoeft alleen uw gegevens te controleren op actualiteit;

 • Snellere afhandeling: als u een aanvraag indient via MijnCertificaten hoeft u niet afzonderlijk een (elektronisch) ondertekend formulier op te sturen. De aanvraag kan direct door KPN in behandeling genomen worden.

MijnCertificaten biedt momenteel de volgende functionaliteit:

 • U krijgt in één scherm overzicht van alle passen die u bij KPN/Reconi hebt aangevraagd;
 • U kunt eenvoudig uw huidige Beroepsgebonden certificaat verlengen;
 • U kunt een Beroepsgebonden Mobiel certificaat toevoegen en bestellen op basis van de gegevens van uw huidige pas;
 • U kunt de geregistreerde gegevens inzien die zijn vastgelegd tijdens de aanvraag van uw huidige pas. Dit betreft uw contactgegevens en de facturatiegegevens.

MijnCertificaten voor organisaties

Een nieuwe Certificaatbeheerder kunt u opvoeren als onderdeel van het formulier voor aanvraag van een servercertificaat. De nieuwe Certificaatbeheerder wordt dan geïdentificeerd. Een Certificaatbeheerder komt pas in het overzicht van Certificaatbeheerders nadat het servercertificaat is uitgegeven. Zodra het betreffende servercertificaat is uitgegeven en in MijnCertificaten zichtbaar is, zal ook de nieuwe Certificaatbeheerder zichtbaar zijn bij de Organisatiegegevens.

Mocht uw vraag niet beantwoord zijn in het bovenstaande overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Om gebruik te kunnen maken van MijnCertificaten zijn de volgende zaken noodzakelijk:

 • Uw organisatie dient als abonnee geregistreerd te zijn;
 • U dient zelf als contactpersoon van uw organisatie geregistreerd te zijn zodat u bevoegd bent om namens uw organisatie certificaten aan te vragen;
 • U dient bij de Servicedesk aangemeld te zijn voor gebruik van MijnCertificaten;
 • U dient te beschikken over een geldig Persoonlijk PKIoverheid certificaat om in te loggen en uw bestelling te ondertekenen;
 • U dient te beschikken over een PC en webbrowser met internet toegang, waarop uw kaartlezer/USB-stick met bijbehorende software is geïnstalleerd voor gebruik van uw persoonlijk PKIoverheid certificaat;
 • Als alternatief kunt u ook gebruik maken van een Persoonlijk Mobiel certificaat om met uw mobiele telefoon in te loggen op MijnCertificaten en met uw mobiele telefoon bestellingen te ondertekenen.

Controleer of bovenstaande zaken geregeld zijn en of uw software voor gebruik van uw persoonlijke certificaten correct is geïnstalleerd. Mocht dat geen resultaat hebben, neem dan contact op met de Helpdesk.

Alleen Bevoegd Vertegenwoordigers of Contactpersonen kunnen gebruik maken van MijnCertificaten;

 • Toegang tot MijnCertificaten kunt u aanvragen via de Servicedesk;
 • De gebruikers in uw organisatie dienen over een geldig Persoonlijk PKIoverheid certificaat te beschikken. Dit is vereist om de beveiliging van de gegevens zo goed mogelijk te waarborgen en te zorgen dat u direct vanuit MijnCertificaten een bestelling kan plaatsen zonder aanvullende ondertekening van aanvraagformulieren.

De voordelen van MijnCertificaten zijn:

 • Eenvoudige verlenging: alle gegevens van een bestaand servercertificaat of pas worden overgenomen in het formulier. Bij servercertificaten hoeft u alleen een nieuw CSR (Certificate Signing Request) te uploaden;
 • Overlappende geldigheidsduur bij verlenging waardoor de continuïteit van uw diensten gewaarborgd blijft terwijl de effectieve verlenging altijd 2 jaar bedraagt;
 • Snellere afhandeling: als u een aanvraag indient via MijnCertificaten hoeft u niet afzonderlijk een (elektronisch) ondertekend formulier op te sturen. De aanvraag kan direct door KPN in behandeling genomen worden;
 • Minder kans op fouten en gemak: bij nieuwe aanvragen zorgt MijnCertificaten ervoor dat alle informatie over uw organisatie en certificaatbeheerders al ingevuld wordt zodat de kans op fouten in de aanvraag minimaal is;
 • Inzicht in uw gegevens: zowel de gegevens van uw organisatie en wie in uw organisatie certificaten mag aanvragen en beheren.

MijnCertificaten biedt momenteel de volgende functionaliteit:

Inzage in gegevens

Dit betreft:

 • De organisatiegegevens die zijn vastgelegd tijdens de abonneeregistratie;
 • De facturatiegegevens die KPN gebruikt voor het adresseren van facturen;
 • De geregistreerde Bevoegd Vertegenwoordigers, Contactpersonen en Certificaatbeheerders van uw organisatie;
 • Een overzicht van de servercertificaten die uw organisatie in gebruik heeft. U kunt dit overzicht ook downloaden als .csv bestand voor gebruik in uw eigen administratie;
 • Details van uw servercertificaten. Naast de gegevens in het certificaat ziet u ook de gekoppelde certificaatbeheerder en de contactpersoon die het certificaat heeft aangevraagd;
 • Details van uw passen. Naast de gegevens in het certificaat ziet u bij Groepscertificaten ook de gekoppelde certificaatbeheerder en de contactpersoon die het certificaat heeft aangevraagd.

Beheer van servercertificaten

Dit betreft:

 • Bestellen van nieuwe servercertificaten;
 • Verlengen van servercertificaten die gaan verlopen.

Beheer van passen

Dit betreft:

 • Bestellen van nieuwe Persoonlijke- en Groepscertificaten;
 • Verlengen van Persoonlijke- en Groepscertificaten die gaan verlopen.

MijnCertificaten is bedoeld voor contactpersonen van abonnees die meerdere (server)certificaten en/of passen bij KPN/Reconi afnemen.