Wat heeft u nodig voordat u met de aanvraag start?


>
Uw eigen persoonsgegevens (de gebruiker van het eHerkenningsmiddel).

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden. De eHerkenningsaanvraag dient te worden gestart met het eigen e-mailadres en eigen mobiele telefoonnummer van de gebruiker van het eHerkenningsmiddel.

> Gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie (indien niet gelijk aan de gebruiker)

> Het KvK-nummer van de organisatie.
Beschikt u al over een eHerkenningsmiddel? Dan kunt u middels een machtiging extra organisaties toevoegen aan uw bestaande middel.

> Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel en wilt u voor meerdere organisaties aanvragen?
Vraagt u dan eerst een middel aan. Later kunt u heel gemakkelijk extra organisaties toevoegen aan uw inlogmiddel via uw account in “Mijn Reconi”.

Wie moet toestemming geven?

Een bij de KvK geregistreerde bevoegd vertegenwoordiger dient toestemming te geven. Voor een eHerkenningsmiddel EH3 geldt dat geen beperkte bevoegdheid mag bestaan. Echter in het geval dat alle op het KvK-uittreksel opgenomen bevoegd vertegenwoordigers (bestuurders en gevolmachtigde) een beperkte bevoegdheid hebben geldt een uitzonderingsregel. In dit geval heeft u twee opties om een eHerkenningsmiddel aan te kunnen vragen, namelijk:

> U geeft alle in het KvK-uittreksel opgenomen bevoegd vertegenwoordigers op en deze ondertekenen allen de aanvraag, of

> U toont aan via statuten, opgave KvK, mandaat, of een dergelijk document dat de opgegeven bevoegd vertegenwoordigers voldoende bevoegd zijn om eHerkenning aan te vragen.

Klik hier om meer te lezen over bevoegd vertegenwoordigers.