PKIoverheid beroepscertificaten

Een PKIoverheid beroepscertificaat biedt zekerheid bij elektronische ondertekening. Voor erkende beroepsgroepen is het mogelijk om een PKIoverheid beroepscertificaat aan te vragen. Waaronder:

> Accountants

> Gerechtsdeurwaarders

> Notarissen
 

Registratie bij uw beroepsorganisatie

Het aanvraagproces is voor alle beroepscertificaten gelijk. Alleen de registratie bij uw beroepsorganisatie verschilt. Deze registratie is verplicht om een Beroepscertificaat te kunnen aanvragen. hieronder treft u per beroep een informatie over de vereisten:

Voor het aanvragen-, vernieuwen of vervangen van beroepscertificaten voor Accountants dient u ingeschreven te zijn in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Er zal een bewijs van inschrijving worden opgevraagd bij de NBA.

Voor het aanvragen-, vernieuwen of vervangen van beroepscertificaten voor Gerechtsdeurwaarders heeft u een bewijs van uw inschrijving nodig van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Het bewijs van inschrijving moet aan de volgende eisen voldoen.

 1. Het origineel bewijs van inschrijving is een proces verbaal dat is afgegeven door de beheerder van het register (KBvG).
 2. Het bewijs dient op briefpapier van de KBvG te zijn geprint met of een gewaarmerkte stempel of een “natte” handtekening van een bevoegde functionaris.

Om een beroepscertificaat als notaris te kunnen aanvragen of verlengen dient u inschreven te staan in het register van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) met de juiste omschrijving van uw beroep

 • Gerechtsdeurwaarder
 • Belastingdeurwaarder
 • Gemeentelijke Belastingdeurwaarder
 • Rijksdeurwaarder
 • Medici (arts -bijvoorbeeld huisartsen
 • medisch specialisten zoals chirurgen
 • psychiater-, tandarts, apotheker,
 • verloskundige, fysiotherapeut,
 • verpleegkundige, psychotherapeut,
 • gezondheidszorgpsycholoog)
 • Notaris (Kandidaat
 • notaris/Toegevoegd notaris)
 • Advocaat
 • Accountants-administratieconsulent
 • Registeraccountant
 • Octrooigemachtigde
 • Dierenarts
 • (Hoofd) Bewaarder
 • Gemandateerd Bewaarder
 • Registerloods
 • Technisch medewerker schepen
 • Inspecteur Scheepsregistratie
 • Zeevarende

Invullen webformulier

Vul het aanvraagformulier in voor de aanvraag van een PKIoverheid Beroepscertificaat.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting en invulinstructie.

Vernieuwen of vervangen

Het tijdig vernieuwen van een certificaat is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die een PKIoverheid Beroepscertificaat biedt. Het proces voor vernieuwing van een certificaat is gelijk aan een initiële aanvraag.

Ruim twee maanden voor de geldigheidsduur van een certificaat verstreken is, ontvangt de Certificaathouder een e-mail om te attenderen op het naderende verloop van het certificaat. Indien nodig volgen er nog twee herinnerings- e-mails.

Visual: creditcards

Prijzen

Bij alle PKIoverheid servercertificaten ontvangt u van Reconi standaard een premiumpakket ter waarde van €60,-. Dit houdt in dat wij u ondersteunen bij het ophalen, installeren en importeren (binnen het softwarepakket) van uw certificaat.