Ketenmachtigingen

Wat is een Ketenmachtiging?
Met een ketenmachtiging kunnen organisaties andere organisaties machtigen, om namens hen een online dienst af te nemen met eHerkenning. Ketenmachtigingen zijn vooral handig voor organisaties die via een intermediair (een tussenpersoon) gebruik willen maken van bepaalde diensten die met eHerkenning toegankelijk zijn. De medewerker of machtigingenbeheerder van de organisatie heeft dan niet per se zelf een eHerkenningsmiddel nodig. Het voordeel voor de tussenpersoon is dat hij met één eHerkenningsmiddel namens meerdere bedrijven kan inloggen bij diensten waarvoor hij is gemachtigd. Hij hoeft dan niet voor elk bedrijf dat hij vertegenwoordigt nog een apart eHerkenningsmiddel aan te vragen.

Reconi is de specialist op het gebied van ketenmachtigingen én biedt deze mogelijkheid aan tegen de scherpste prijs.

Kijk voor meer informatie over Ketenmachtigingen de animatievideo.

Het UWV heeft samen met Reconi en het Ministerie van Binnenlandse zaken een webinar gehouden.

Ketenmachtiging voor een Holdingstructuur
Heeft uw organisatie een holdingstructuur en worden alle zaken voor bijvoorbeeld het UWV vanuit één centrale entiteit geregeld. In dat geval kan een centrale entiteit fungeren als intermediair en biedt een ketenmachtiging uitkomst. Met de ketenmachtiging kunnen de werkmaatschappijen met een eigen KvK-nummer de centrale entiteit machtigen. Vervolgens kunnen er vanuit de centrale entiteit één of meerdere gebruikers worden aangemaakt. De gebruiker(s) kan dan inloggen namens alle organisatie waarvan de centrale entiteit een organisatie machtiging heeft ontvangen, door middel van de ketenmachtiging.

Om een ketenmachtiging aan te vragen, dienen twee formulieren te worden ingevuld:

Registratieformulier A, organisatie ketenmachtiging
Met het registratieformulier organisatie ketenmachtiging geeft een organisatie (A) een ketenmachtiging af aan een andere organisatie (B, meestal een tussenpersoon). Organisatie A besteedt werkzaamheden uit, danwel delegeert aan organisatie B. Organisatie B ontvangt de ketenmachtiging waarmee deze namens organisatie A mag handelen.

Registratieformulier B, gebruiker ketenmachtiging
Met het registratieformulier gebruiker ketenmachtiging kan organisatie B (meestal een tussenpersoon) machtigingen aanvragen voor gebruikers binnen organisatie B. Deze gebruikers krijgen een middel en machtiging zodat zij werkzaamheden kunnen verrichten voor alle met Registratieformulier A gekoppelde organisaties.

Met een ketenmachtiging inloggen op het UWV werkgeversportaal, deponeren bij de KvK of aanleveren bij DNB
Met een ketenmachtiging kunnen andere organisaties uw organisatie machtigen om namens hen in te loggen op het UWV werkgeversportaal. Als u een jaarrekening namens een klant, dan wel dochterondernemingen, wil deponeren bij de KvK, kan dit via de website van de KvK. Om in te loggen bij deze website dient u te beschikken over eHerkenning niveau EH2. Voor het aanleveren van rapportages via het Digitaal Loket Rapportages bij DNB dient u te beschikken over eHerkenning niveau EH3. 

Wilt u gebruik maken van Ketenmachtigingen?
Neem dan contact via optie 2 van ons contactformulier.

LET OP:
– Ketenmachtigingen kunnen niet worden gebruikt op betrouwbaarheidsniveau EH1
Voor het inloggen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kan GEEN gebruik gemaakt worden van ketenmachtigingen.
– Ketenmachtigingen door eenmanszaken
Per 1 november is het nog niet mogelijk voor eenmanszaken om aan een intermediair een ketenmachtiging af te geven t.b.v. het inloggen bij het UWV .
In overleg met het UWV bieden de erkende leveranciers eHerkenning de volgende oplossingen aan.

Alle aanvragen van eenmanszaken die toch nog worden of zijn ingediend bij een leverancier, worden achtergehouden. De verwachting is dat einde dit jaar/ begin volgend jaar de functionaliteit voor ketenmachtigingen voor eenmanszaken beschikbaar zal zijn. Vanaf dat moment worden met voorrang de aanvragen voor ketenmachtigingen die eerder al zijn binnengekomen verwerkt. Intermediairs zullen dan in de ketenmachtigingen beheermodule kunnen constateren dat de ketenmachtiging actief is geworden.

Zolang de ketenmachtiging van de eenmanszaak nog niet is aangevraagd of niet actief is, kunnen intermediairs namens hun relatie gebruik maken van de alternatieve ‘papieren route’ van het UWV: klik hier voor meer informatie.

De leveranciers zullen hun klanten, de intermediairs, op de hoogte stellen wanneer het in de ketenmachtiging-beheermodule mogelijk is om ketenmachtigingen aan te vragen inzake eenmanszaken.

Organisatie ketenmachtiging (formulier A)

EH2

1 jaar 10,-
3 jaar 15,-
5 jaar 20,-

EH2Plus

1 jaar 10,-
3 jaar 15,-
5 jaar 20,-

EH3

1 jaar 19,95
3 jaar 55,50
5 jaar 90,-  

EH4

1 jaar 19,95
3 jaar 55,50
5 jaar 90,-  

Gebruiker ketenmachtiging (formulier B)

EH2
Gebruikersnaam+wachtwoord

1 jaar 12,50
3 jaar 37,50
5 jaar 62,50

EH2Plus
Twee-factor-authenticatie

1 jaar 15,-
3 jaar 45,-
5 jaar 75,-

EH3
Twee-factor-authenticatie

1 jaar 20,-*
3 jaar 60,-*
5 jaar 100,-*

EH4
PKIoverheid certificaat

1 jaar 20,-*
3 jaar 60,-*
5 jaar 100,-*

* Indien er een fysieke identificatie op locatie noodzakelijk is rekenen wij een toeslag van €20,-

Sluit Menu