Ketenmachtigingen

Wat is een Ketenmachtiging?

Met een ketenmachtiging kunnen organisaties andere organisaties machtigen, om namens hen een online dienst af te nemen met eHerkenning. Ketenmachtigingen zijn vooral handig voor organisaties die via een intermediair (een tussenpersoon) gebruik willen maken van bepaalde diensten die met eHerkenning toegankelijk zijn. De medewerker of machtigingenbeheerder van de organisatie heeft dan niet per se zelf een eHerkenningsmiddel nodig. Het voordeel voor de tussenpersoon is dat hij met één eHerkenningsmiddel namens meerdere bedrijven kan inloggen bij diensten waarvoor hij is gemachtigd. Hij hoeft dan niet voor elk bedrijf dat hij vertegenwoordigt nog een apart eHerkenningsmiddel aan te vragen.

CreAim | Reconi is één van de twee leveranciers die ketenmachtigingen ondersteunen én biedt deze mogelijkheid aan tegen de scherpste prijs.

Kijk voor meer informatie over Ketenmachtigingen de animatievideo.

Om een ketenmachtiging aan te vragen, dienen twee formulieren te worden ingevuld:

Registratieformulier A, organisatie ketenmachtiging
Met het registratieformulier organisatie ketenmachtiging geeft een organisatie (A) een ketenmachtiging af aan een andere organisatie (B, meestal een tussenpersoon). Organisatie A besteedt werkzaamheden uit, danwel delegeert aan organisatie B. Organisatie B ontvangt de ketenmachtiging waarmee deze namens organisatie A mag handelen.

Registratieformulier B, gebruiker ketenmachtiging
Met het registratieformulier gebruiker ketenmachtiging kan organisatie B (meestal een tussenpersoon) machtigingen aanvragen voor gebruikers binnen organisatie B. Deze gebruikers krijgen een middel en machtiging zodat zij werkzaamheden kunnen verrichten voor organisatie A.

Met een ketenmachtiging deponeren bij de KvK of aanleveren bij DNB
Als u een jaarrekening namens een klant, dan wel dochterondernemingen, wil deponeren bij de KvK, kan dit via de website van de KvK. Om in te loggen bij deze website dient u te beschikken over eHerkenning niveau EH2. Voor het aanleveren van rapportages via het Digitaal Loket Rapportages bij DNB dient u te beschikken over eHerkenning niveau EH3. 

Wilt u gebruik maken van Ketenmachtigingen?
stuur dan een e-mail naar: helpdesk@creaimidsp.nl

Extra ketenmachtigingen voor organisatie of gebruiker

EH2
Gebruikersnaam+wachtwoord

1 jaar €7,50
3 jaar €15,-
5 jaar €20,-

EH2Plus
Twee-factor-authenticatie

1 jaar €7,50
3 jaar €15,-
5 jaar €20,-

EH3
Twee-factor-authenticatie

1 jaar €10,-*
3 jaar €25,-*
5 jaar €40,-*

EH4
PKIoverheid certificaat

1 jaar €10,-*
3 jaar €25,-*
5 jaar €40,-*

* Indien er een fysieke identificatie op locatie noodzakelijk is rekenen wij een toeslag van €20,-

Sluit Menu