PKIoverheid SBR (Digipoort) Servercertificaten

Certificaat voor SBR (Digipoort)
Om digitaal aangiften te kunnen doen hebt u een SBR (Digipoort)-certificaat nodig. Dit PKIoverheid servercertificaat gebruikt u voor de aangifte BTW (OB), IB, VpB, opgaaf ICP, en aangifte loonheffingen. Het SBR (Digipoort)-certificaat zorgt voor een veilige uitwisseling van uw belastingaangiften en -gegevens met Digipoort, de elektronische postbus van de overheid. Een SBR servercertificaat kan ook worden gebruikt voor de grootwagenparkhouder-regeling (GWH-regeling)

Wat kunt u als klant van Reconi verder van ons verwachten:

  • Een eenvoudig aanvraagproces
  • Zekerheid
  • Top service
  • Gemakkelijke oplossing voor installatie
  • Hergebruiken van gegevens zodra u uw certificaat dient te vernieuwen

Nieuw certificaat bestellen:

 Stap 1: U kunt een PKIoverheid SBR (Digipoort) Servercertificaat aanvragen nadat uw organisatie als abonnee is geregistreerd.

Stap 2: Nadat u zich als abonnee heeft geregistreerd ontvangt u een e-mail met uw abonneenummer. Vervolgens kunt u het certificaat aanvragen:

Een uitgebreide toelichting en invulinstructie voor het aanvraagformulier vindt u hier

Domeincontrole
Een zeer belangrijke controle voordat Reconi een servercertificaat uitgeeft, is het vaststellen dat de aanvrager daadwerkelijk de zeggenschap over de Naam van de service (FQDN) heeft die in de aanvraag van het servercertificaat is opgenomen. Dit is de zogenaamde ‘domein controle’. KPN neemt per e-mail contact met u op of met de beheerder van uw domein om deze controle uit te voeren. Dit is uitgebreid toegelicht op de pagina Domein Controle

Eenmalige identificatie certificaatbeheerder
Als de bij de certificaataanvraag opgegeven Certificaatbeheerder nog niet als certificaatbeheerder is geregistreerd, dan dient u de gegevens van de nieuwe Certificaatbeheerder in het web-formulier voor de certificaataanvraag op te geven. KPN zal contact opnemen met de Certificaatbeheerder ten behoeve van persoonlijke identificatie. De Certificaatbeheerder kan zelf plaats en tijdstip van identificatie bepalen. Identificatie is geheel kosteloos op een willekeurige locatie in Nederland, uitgezonderd de Waddeneilanden. De Certificaatbeheerder ontvangt een registratienummer dat u bij volgende aanvragen kunt gebruiken.

Productie en uitgifte
Nadat de identificatie heeft plaatsgevonden zal uw aanvraag verder behandeld worden. KPN produceert vervolgens het Servercertificaat als alle controles met succes zijn uitgevoerd. Reconi stuurt het certificaat per e-mail naar de Certificaatbeheerder met een kopie naar de Contactpersoon die de aanvraag doet. Reconi gebruikt daarvoor het e-mailadres dat de contactpersoon opgeeft bij de registratie van de Certificaatbeheerder.
De Certificaatbeheerder ontvangt per brief een intrekkingscode.

Installatie
Voor de correcte werking van een servercertificaat is het noodzakelijk dat ook de juiste CA certificaten zijn geïnstalleerd. De vereiste CA certificaten en een installatiehandleiding vind u hier.

Intrekken
In sommige gevallen is het noodzakelijk om een certificaat in te trekken voor het einde van de geldigheidsduur. Voor meer informatie over hoe u een certificaat kunt intrekken klik hier.

Bestaand certificaat vernieuwen of vervangen:
U ontvangt minimaal 12 weken voor het verlopen van uw certificaat een e-mail met een vooraankondiging dat uw certificaat gaat verlopen. Vervolgens ontvangt u 10 weken voordat uw certificaat gaat verlopen een e-mail van ons waarmee de vernieuwing van uw certificaat in gang kan worden gezet. De gegevens van uw vorige aanvraag worden hergebruikt en de geldigheidsduur van uw nieuwe certificaat gekoppeld aan de oorspronkelijke einddatum. Uw certificaat wordt vernieuwd zonder dat uw geldigheidsduur wordt verkort.

Prijs

Zie voor onze prijzen de prijslijst.

Vragen over PKI-overheidscertificaten?
Telefoon: 075 – 820 02 21 (bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 17:30)
E-mail: pki@reconi.nl

Deze certificaten worden uitgegeven door KPN BV, welke geregistreerd is als certificatiedienstverlener ofwel een Certificate Service Provider.

Sluit Menu