Intrekken bij onbevoegd gebruik

Wanneer er sprake is van onbevoegd of anderszins onjuist gebruik (misbruik), of wanneer dit wordt vermoed, kunt u overgaan tot het intrekken van het eHerkenningsmiddel.

Uw eHerkenningsmiddel is na intrekking niet meer bruikbaar!  Wij kunnen uw middel niet opnieuw activeren na intrekking. U moet een nieuwe aanvraag indienen om weer over een eHerkenningsmiddel te kunnen beschikken.

Via Mijn Reconi kunt u uw authenticatie middel intrekken. In het tabblad “Mijn Middel” kunt u heel eenvoudig uw eHerkenningsmiddel opzeggen. U zegt uw middel op door te klikken op de knop [Opzeggen en intrekken].

Beschikt u niet meer over het eHerkenningsmiddel? Neemt u dan contact op met onze helpdesk.

Helpdesk gesloten? Stuurt u dan een email met uw verzoek met als onderwerp “Intrekkingsverzoek” naar: helpdesk@reconi.nl

Indien het een EH4 middel betreft en u wenst het PKIoverheid certificaat in te trekken verwijzen wij u naar uw PKIoverheid leverancier (de CSP). U heeft van uw CSP instructies ontvangen hoe u over kunt gaan tot intrekking. Na intrekking is uw PKIoverheid certificaat niet meer bruikbaar en niet meer te activeren.

Indien u een EH3 middel met spoed wenst in te trekken verzoeken wij u het spoed intrekkingsformulier in te vullen.

Intrekken bij onbevoegd gebruik

Wanneer er sprake is van onbevoegd of anderszins onjuist gebruik (misbruik), of wanneer dit wordt vermoed, kunt u overgaan tot het intrekken van het eHerkenningsmiddel.

Uw eHerkenningsmiddel is na intrekking niet meer bruikbaar en kunnen wij niet opnieuw activeren.

Intrekken via Mijn Reconi

Via Mijn Reconi kunt u heel eenvoudig uw authenticatie inlogmiddel opzeggen en intrekken. U gaat naar het tabblad “Mijn Gegevens” en vervolgens klikt u op “Opzeggen en intrekken”.

Beschikt u niet meer over het eHerkenningsmiddel? Neemt u dan contact op met onze helpdesk.

Indien het een EH4 inlogmiddel betreft en u wenst het PKIoverheid certificaat in te trekken verwijzen wij u naar uw PKIoverheid leverancier (de CSP). U heeft van uw CSP instructies ontvangen hoe u over kunt gaan tot intrekking. Na intrekking is uw PKIoverheid certificaat niet meer bruikbaar en niet meer te activeren.

Met spoed intrekken?

Indien u een EH3 inlogmiddel met spoed wenst in te trekken verzoeken wij u het spoed intrekkingsformulier in te vullen.