Wat heeft u nodig voordat u met de aanvraag start?

Het FI-nummer van de organisatie.
Het Fiscale nummer waarmee u bekend bent bij de Nederlandse Belastingdienst.

Uw eigen persoonsgegevens (de gebruiker van het eHerkenningsmiddel).
Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden. De eHerkenningsaanvraag dient te worden gestart met het eigen e-mailadres en eigen mobiele telefoonnummer van de gebruiker van het eHerkenningsmiddel. Later in het proces kan worden gevraagd om een geldig legitimatiebewijs aan te leveren.

Gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie (indien niet gelijk aan de gebruiker) 
Tijdens het proces wordt gevraagd om bewijsstukken aan te leveren omtrent bevoegdheid en een geldig legitimatiebewijs.

eHerkenning EH3 voor organisatie 
zonder

KvK-nummer

Middel kan gebruikt worden voor alle diensten van de Belastingdienst

Omzetbelasting (btw)

Vennootschapsbelasting

Loonheffingen

Verhuurderheffing

Bankrekeningnummers ondernemer

Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden

Beheer contactgegevens

Intermediairdienst

Belastingdienst Gegevensportaal

Ketenmachtiging verstrekken namens organisatie zonder

KvK-nummer

Bewijsstukken bevoegdheid

Een eHerkenningsaanvraag moet worden ondertekend door een wettelijk bevoegd vertegenwoordiger. Om de bevoegdheid van de genoemde vertegenwoordiger(s) in de eHerkenning aanvraag te valideren, hebben wij de volgende documenten nodig:

Let op! Indien er sprake is van gezamenlijke bevoegdheid dienen deze stukken van de verschillende vertegenwoordigers te worden aangeleverd.

Documenten Bevoegdheidscontrole
Voor het aantonen van de bevoegdheid van de opgegeven wettelijk vertegenwoordiger accepteren wij de volgende documenten:

Handtekening controle
Het registratieformulier dient te worden voorzien van een originele met pen gezette handtekening. Een kopie/scan of digitale handtekening met bijvoorbeeld Docusign wordt niet geaccepteerd.

Controle legitimatiebewijs
Voor de validatie van de eHerkenning-aanvraag zijn de volgende identificatiedocumenten toegestaan:

Identificatie gebruiker eHerkenning

Voor de uitgifte van een eHerkenningsmiddel dient de gebruiker te worden geïdentificeerd. Deze identificatie kan op verschillende manieren plaatsvinden:

> Online identificatie via AMP Groep
Indien u als gebruiker bij Reconi een eHerkenningsmiddel aanschaft dan wordt u op afstand met behulp van een app geïdentificeerd. De identificatie wordt uitgevoerd door onze externe partner AMP Groep. Dit kan via de “AMP Groep Online Identificatie APP”, welke u gratis kunt downloaden via de Apple App Store of de Android Play Store.

> Persoonlijk identificatie op locatie via AMP Groep
Het maken van een afspraak voor identificatie in persoon is alleen mogelijk binnen Nederland.