Wat heeft u nodig voordat u met de aanvraag start?

Voor organisaties die niet zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK), zijn de volgende gegevens belangrijk voordat u een aanvraag start.

Dit betreft het nummer waarmee u bekend bent bij de Nederlandse Belastingdienst. Uw fiscaal nummer zijn de eerste 9 cijfers van het Omzetbelastingnummer. Dit is terug te vinden op brieven van de Belastingdienst.

Voorbeeld Omzetbelastingnummer: 1234.56.789.B.01.

Tijdens het proces wordt gevraagd om bewijsstukken* aan te leveren omtrent bevoegdheid en een geldig legitimatiebewijs.

*De bewijsstukken zijn verschillend per type organisatie, onder het kopje ‘Bewijsstukken bevoegdheid’ staat welke bewijsstukken nodig zijn.

Een eHerkenningsaanvraag moet vanwege voorgeschreven betrouwbaarheid- en veiligheidseisen worden ondertekend door een wettelijk bevoegd vertegenwoordiger. Indien er sprake is van gezamenlijke bevoegdheid dient de aanvraag door de verschillende vertegenwoordigers te worden ondertekend. Van eenieder die ondertekent, dient een volledige en geldige kopie van een identiteitsbewijs te worden toegevoegd.

Aangezien de organisatie niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, moeten we andere bronnen gebruiken om de bevoegdheid van de genoemde vertegenwoordiger(s) in de eHerkenning aanvraag te valideren. Voor deze bevoegdheidscontrole hebben wij de volgende documenten nodig, afhankelijk van het type organisatie:

Samenwerkingsverband/Verhuur van vastgoed (o.a. vakantiewoningen):

Bij samenwerkingsverbanden die zijn opgericht i.v.m. de verhuur van een pand, waaronder een vakantiewoning, is het verplicht om de volgende documenten aan te leveren:

1. Brief van de Belastingdienst

 • Hierin moeten de volgende gegevens staan: Naam, adres en fiscale nummer van het samenwerkingsverband / de maatschap.

2. Voor het aantonen van de tekenbevoegdheid dient tevens één van de volgende documenten te worden aangeleverd:

Samenwerkingsverband/Maatschap Overig:

1. Brief van de Belastingdienst

  • Hierin moeten de volgende gegevens staan: Naam, adres en fiscale nummer van het samenwerkingsverband / de maatschap. 

2.  Samenwerkingsovereenkomst / Maatschapsovereenkomst die is gesloten tussen de vertegenwoordigers.

Organisaties met buitenlandse registratie:

1. Brief van de Belastingdienst

  • Hierin moeten de volgende gegevens staan: Naam, adres en fiscale nummer van het samenwerkingsverband / de maatschap. 

2. Een uittreksel uit het handelsregister waar de organisatie is ingeschreven:

Overig aan te leveren documenten als de bevoegdheid nog niet is vastgesteld:

  • Oprichtingsakte
  • Statuten
  • Volmacht
  • Lijst van Bestuurders
 •  

Bij eHerkenning voor organisaties zonder KvK is een persoonlijke identificatie nodig van de bevoegd vertegenwoordiger die ook de gebruiker is. De identificatie kan op verschillende manieren:

> Online identificatie via AMP Groep
Indien u als gebruiker bij Reconi een eHerkenningsmiddel aanschaft dan wordt u met behulp van een app op afstand geïdentificeerd. De identificatie wordt uitgevoerd door onze externe partner AMP Groep. Dit kan via de “AMP Groep Online Identificatie APP”, welke u gratis kunt downloaden via de Apple App Store of de Android Play Store.

> Persoonlijk identificatie op locatie via AMP Groep
Het maken van een afspraak voor identificatie in persoon op locatie is alleen mogelijk binnen Nederland.

Klik hier voor meer informatie. 

> Controle handtekening*
Het registratieformulier dient te worden voorzien van een originele met pen gezette handtekening. Een kopie/scan of digitale handtekening met bijvoorbeeld Docusign wordt niet geaccepteerd.

*Let op: bij een gezamenlijke bevoegdheid dient de handtekening per post opgestuurd te worden. Het is mogelijk om het ondertekende registratieformulier apart van elkaar te versturen naar Reconi.  

> Controle legitimatiebewijs
Voor de validatie van de eHerkenning-aanvraag zijn de volgende identificatiedocumenten toegestaan:


Meer informatie over het aanvraagproces?
Klik
hier voor het stappenplan. 

eHerkenning of Ketenmachtiging voor alle diensten van de Belastingdienst

Omzetbelasting (btw)

Vennootschapsbelasting

Loonheffingen

Verhuurderheffing

Bankrekeningnummers ondernemer

Beheer contactgegevens

Intermediairdienst

Belastingdienst Gegevensportaal

Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden


Toevoegen aan bestaand middel

 van Organisaties zonder KvK-
nummer 


Ketenmachtiging

 aanvragen voor Organisaties zonder KvK-nummer
 
 

Wat heeft u nodig voordat u met de aanvraag start?

Het FI-nummer van de organisatie.
Het fiscaal nummer waarmee u bekend bent bij de Nederlandse Belastingdienst.

Uw eigen persoonsgegevens (de gebruiker van het eHerkenningsmiddel).
Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden. De eHerkenningsaanvraag dient te worden gestart met het eigen e-mailadres en eigen mobiele telefoonnummer van de gebruiker van het eHerkenningsmiddel. Later in het proces kan worden gevraagd om een geldig legitimatiebewijs aan te leveren.

Gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie (indien niet gelijk aan de gebruiker) 
Tijdens het proces wordt gevraagd om bewijsstukken aan te leveren omtrent bevoegdheid en een geldig legitimatiebewijs.

eHerkenning of Ketenmachtiging voor alle diensten van de Belastingdienst

Omzetbelasting (btw)

Vennootschapsbelasting

Loonheffingen

Verhuurderheffing

Bankrekeningnummers ondernemer

Beheer contactgegevens

Intermediairdienst

Belastingdienst Gegevensportaal

Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden


eHerkenning EH3 voor organisaties
zonder

KvK-nummer

 


Organisatie zonder KvK-nummer toevoegen aan uw bestaande middel?


Ketenmachtiging
verstrekken namens organisatie zonder

KvK-nummer

 

Bewijsstukken bevoegdheid

Een eHerkenningsaanvraag moet worden ondertekend door een wettelijk bevoegd vertegenwoordiger. Om de bevoegdheid van de genoemde vertegenwoordiger(s) in de eHerkenning aanvraag te valideren, hebben wij de volgende documenten nodig:

Documenten Bevoegdheidscontrole
Afhankelijk van het type organisatie dienen de volgende documenten te worden aangeleverd:

Samenwerkingsverband voor
Verhuur van vakantiewoningen:
Voor het aantonen van de bevoegdheid van de opgegeven wettelijk vertegenwoordiger dienen de volgende documenten aangeleverd te worden:

  • Brief van de belastingdienst
   Hierin moeten de volgende gegevens staan: Naam, adres en fiscale nummer van het samenwerkingsverband / de maatschap.
  • Een gedeeltelijk of volledige koopovereenkomst
   wordt geaccepteerd als bewijs. Het is essentieel dat specifieke pagina’s worden
   ingediend:
   • Namen van de kopers die de samenwerking zijn aangegaan.
   • De pagina met ondertekening van de koopovereenkomst.

Samenwerkingsverband / Maatschap
Voor het aantonen van de bevoegdheid van de opgegeven wettelijk vertegenwoordiger dienen de volgende documenten aangeleverd te worden:

  • Brief van de belastingdienst
   Hierin moeten de volgende gegevens staan: Naam, adres en fiscale nummer van het samenwerkingsverband / de maatschap
  • Samenwerkingsovereenkomst / Maatschapsovereenkomst
 

Organisaties met buitenlandse registratie
Voor het aantonen van de bevoegdheid van de opgegeven wettelijk vertegenwoordiger accepteren wij de volgende documenten:

  • Brief van de belastingdienst
   Hierin moeten de volgende gegevens staan: Naam, adres en fiscale nummer van de organisatie
  • Oprichtingsakte
  • Statuten
  • Een uittreksel uit het handelsregister waar de organisatie is ingeschreven:
  • Volmacht
  • Lijst van Bestuurders

Let op!
Indien er sprake is van gezamenlijke bevoegdheid dienen deze stukken van de verschillende vertegenwoordigers te worden aangeleverd.

Handtekening controle
Het registratieformulier dient te worden voorzien van een originele met pen gezette handtekening. Een kopie/scan of digitale handtekening met bijvoorbeeld Docusign wordt niet geaccepteerd.

Controle legitimatiebewijs
Voor de validatie van de eHerkenning-aanvraag zijn de volgende identificatiedocumenten toegestaan:

eHerkenning of Ketenmachtiging voor alle diensten van de Belastingdienst geeft toegang tot:

Omzetbelasting (btw)

Vennootschapsbelasting

Loonheffingen

Verhuurderheffing

Bankrekeningnummers ondernemer

Beheer contactgegevens

Intermediairdienst

Belastingdienst Gegevensportaal

Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden

Identificatie gebruiker eHerkenning

Voor de uitgifte van een eHerkenningsmiddel dient de gebruiker te worden geïdentificeerd. Deze identificatie kan op verschillende manieren plaatsvinden:

> Online identificatie via AMP Groep
Indien u als gebruiker bij Reconi een eHerkenningsmiddel aanschaft dan wordt u op afstand met behulp van een app geïdentificeerd. De identificatie wordt uitgevoerd door onze externe partner AMP Groep. Dit kan via de “AMP Groep Online Identificatie APP”, welke u gratis kunt downloaden via de Apple App Store of de Android Play Store.

> Persoonlijk identificatie op locatie via AMP Groep
Het maken van een afspraak voor identificatie in persoon is alleen mogelijk binnen Nederland.

Samenwerkingsverband / Maatschap
Voor het aantonen van de bevoegdheid van de opgegeven wettelijk vertegenwoordiger dienen de volgende documenten aangeleverd te worden:

  • Brief van de belastingdienst
   Hierin moeten de volgende gegevens staan: Naam, adres en fiscale nummer van het samenwerkingsverband / de maatschap
  • Samenwerkingsovereenkomst* / Maatschapsovereenkomst
*Bij samenwerkingsverbanden die zijn opgericht i.v.m. verhuur van een vakantiewoning kan de samenwerkingsovereenkomst worden vervangen door een kopie van de volledige koopovereenkomst.

Organisaties met buitenlandse registratie
Voor het aantonen van de bevoegdheid van de opgegeven wettelijk vertegenwoordiger accepteren wij de volgende documenten:

  • Brief van de belastingdienst
   Hierin moeten de volgende gegevens staan: Naam, adres en fiscale nummer van de organisatie
  • Oprichtingsakte
  • Statuten
  • Een uittreksel uit het handelsregister waar de organisatie is ingeschreven:
  • Volmacht
  • Lijst van Bestuurders

Fiscale eenheid
Voor het aantonen van de bevoegdheid van de opgegeven wettelijk vertegenwoordiger accepteren wij de volgende documenten:

  • Brief van de belastingdienst
   Hierin moeten de volgende gegevens staan: Naam, adres en fiscale nummer van het samenwerkingsverband / de maatschap
  • Samenwerkingsovereenkomst / Maatschapsovereenkomst

eHerkenning of Ketenmachtiging voor alle diensten van de Belastingdienst geeft toegang tot:

Omzetbelasting (btw)

Vennootschapsbelasting

Loonheffingen

Verhuurderheffing

Bankrekeningnummers ondernemer

Beheer contactgegevens

Intermediairdienst

Belastingdienst Gegevensportaal

Omzetbelasting voor Fiscale Eenheden