Bericht Notificatie eHerkenning

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Over de grens online zaken doen met eHerkenning
Op donderdag 6 juni stemde het eIDAS coöperatienetwerk in met de notificatie van eHerkenning. eHerkenning voldoet aan alle Europese eIDAS-eisen en is hiermee een Europees erkend inlogmiddel. Een mooie mijlpaal in de stap naar gebruik van eHerkenning in het buitenland, waardoor binnenkort grensoverschrijdend zaken doen in de EU eenvoudiger wordt. September 2019 volgt de definitieve publicatie van dit besluit.

eIDAS
De notificatie maakt deel uit van de eIDAS-verordening. De gedachte achter de eIDAS-verordening is om online zaken doen met overheidsorganisaties over de grens net zo makkelijk en veilig te maken als in eigen land. Het moet kunnen met je eigen nationale inlogmiddel zoals eHerkenning en in de toekomst ook DigiD. Om dit mogelijk te maken hebben de landen van de Europese Unie (EU) afspraken gemaakt en eisen gesteld in de eIDAS-verordening. Zo wil de overheid met eIDAS grensoverschrijdende dienstverlening en handel aanmoedigen binnen Europa.

Na de notificatie
Het vervolg is nu dat de Nederlandse eIDAS-infrastructuur geschikt moet worden gemaakt voor uitgaand verkeer. Net als de notificatie vindt ook dit in een publiek-private samenwerking plaats. RVO werkt aan het eIDAS-koppelpunt met andere lidstaten, RvIG verzorgt het leveren van attributen uit de BRP, Logius doet de coördinatie en afstemming en koppeling met BSNk en marktpartijen verzorgen de inlogmiddelen en authenticatie.

Omdat lidstaten na officiële bekendmaking 12 maanden de tijd hebben om eHerkenning toe te laten, wordt met een aantal aangrenzende lidstaten afgesproken om op korte termijn aan te sluiten waarmee het voornemen is om begin 2020 het uitgaande verkeer ook in productie gereed te hebben.

Bron:
Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties