eHerkenning voor TenderNed

Om te kunnen inloggen op Tenderned heeft u een eHerkenningsmiddel van betrouwbaarheidsniveau EH2 nodig. Volg hiervoor het onderstaande stappenplan.

1. Open het registratieformulier voor de aanvraag van eHerkenning niveau EH2
Zie onze prijslijst voor de tarieven.

 2. Vul het registratieformulier in
Door onze koppeling met het KvK register, wordt na het invullen van het KvK nummer het registratieformulier automatisch voor een deel voor ingevuld. Bij de tweede stap wordt gevraagd naar de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger. Vervolgens kunt u bij de derde stap de gegevens van de gebruiker opgeven. Bij het tabblad machtigingen kunt u de geldigheidsduur van het eHerkenningsmiddel opgeven. Daarnaast dient u op betrouwbaarheidsniveau EH2 minimaal de volgende machtiging te selecteren voor het inloggen op TenderNed:

  • Dienstverlener: RVO.nl 
  • Dienst: TenderNed authenticatie

3. Print het registratieformulier uit en laat deze ondertekenen
Nadat de aanvraag is afgerond, kan de PDF versie van het registratieformulier direct worden gedownload. Ook wordt er een kopie van het registratieformulier per e-mail verstuurd naar de bevoegd vertegenwoordiger en de gebruiker. Het registratieformulier dient uitgeprint te worden en moet worden getekend door de bevoegd vertegenwoordiger.

4. Verzamel de benodigde bijlagen en verstuur deze per post
Het originele getekende registratieformulier moet vervolgens samen met een kopie geldig legitimatiebewijs van de bevoegd vertegenwoordiger en een uittreksel KvK, welke niet ouder is dan 14 dagen, per post worden verstuurd naar Reconi. Voor het KvK-uittrekstel is een afdruk van de optie “Inzien Uittreksel” op de website van de KvK voldoende.

5. Verwerking aanvraag en uitlevering eHerkenningsmiddelen door Reconi
De binnengekomen poststukken worden op de dag van ontvangst door Reconi gevalideerd op juistheid en volledigheid. Vervolgens ontvangt de gebruiker een e-mail met de bevestiging van de gebruikersnaam en een sms met het initiële wachtwoord die de gebruiker, indien gewenst, zelf kan wijzigen. Er vindt dus geen fysieke uitlevering plaats. De uitlevering geschiedt volledig digitaal.

Spoedprocedure
Deadline op komst maar nog geen eHerkenning? Geen probleem! Hiervoor hebben wij een spoedprocedure beschikbaar. klik hier voor meer informatie over de spoedprocedure.

Ondertekenen van documenten ten behoeve van Rijkswaterstaat
Naast het leveren van eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH2 om in te loggen bij TenderNed, kunnen wij ook PKIoverheid persoonlijk organisatiegebonden certificaten leveren en een ondertekendienst waarmee documenten eenvoudig en snel van een digitale rechtsgeldige handtekening kunnen worden voorzien.

Heeft u vragen?

Mocht u nog andere vragen hebben kunt u contact opnemen met onze Helpdesk.
Heeft u vragen over eHerkenning en Tenderned? Kijk op deze website voor meer informatie.