eHerkenning aanvragen

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen inzake “eHerkenning aanvragen”:

De verwerkingstijd van eHerkenning aanvragen varieert tussen 0 – enkele dagen

 • Aanvragen via onze beheermodule worden dezelfde werkdag verwerkt.
 • Spoedaanvragen (voor 15.00 uur) 0 – enkele dagen
 • De doorlooptijd van aanvragen van bevoegd vertegenwoordigers met een eenvoudige vennootschappelijke structuur (één BV) bedraagt tussen de 0 – enkele dagen
 • Aanvragen voor organisaties met een complexerestructuur hebben doorgaans een doorlooptijd van 0 – enkele dagen.

U ontvangt bericht van ons wanneer wij uw aanvraag hebben behandeld.

Wij hebben een unieke spoedprocedure indien u haast heeft. Lees meer.

U kunt gratis beheerdersmachtigingen toevoegen aan een bestaand Reconi eHerkenningsmiddel. Het is hierbij van belang dat uw
bestaande eHerkenningsmiddel hetzelfde betrouwbaarheidsniveau heeft als de gewenste beheerdersmachtiging.

Machtigingenbeheerder op betrouwbaarheidsniveau EH2

Machtigingenbeheerder op betrouwbaarheidsniveau EH2+

Machtigingenbeheerder op betrouwbaarheidsniveau EH3

Machtigingenbeheerder op betrouwbaarheidsniveau EH4

Aandachtspunten bij het aanvragen voor een uitgeschreven/failliete organisatie:

 • De bewaarder van boeken en schrijven is niet bevoegd om de aanvraag eHerkenning te ondertekenen.
 • Als er geen bevoegd vertegenwoordiger is opgenomen in het (bovenliggende) uittreksel KvK, kan er geen eHerkenningsmiddel worden aangevraagd.
 • Als de organisatie nog niet daadwerkelijk is uitgeschreven of ontbonden bij de Kamer van Koophandel, dient u een regulier eHerkenningsmiddel aan te vragen.
 • De geldigheidsduur van dit type eHerkenning is één jaar en is enkel geschikt om in te kunnen loggen bij de Belastingdienst en/of UWV.
 • Het eHerkenningsmiddel voor uitgeschreven organisaties kan enkel worden aangevraagd met een e-mailadres dat nog niet binnen Reconi bekend is.

Wat heb ik nodig om eHerkenning aan te kunnen vragen voor een uitgeschreven/failliete organisatie?

 • Een recent uittreksel KvK.
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Er zal een fysieke identificatie plaatsvinden, deze zal worden uitgevoerd door onze externe partner AMP Groep. Na het indienen van de aanvraag wordt u geïnformeerd over hoe u een afspraak maakt met AMP Groep voor identificatie.
 • Het formulier bestemd voor uitgeschreven organisaties
 • Dit formulier dient te worden ondertekent door de op het KvK uittreksel geregistreerde bevoegd vertegenwoordiger(s) en per post te worden verstuurd.

Om de aanvraag te starten: klik hier

Reconi ondersteunt aanvraag en uitgifte processen voor meerdere personen tegelijk door een machtigingenbeheerder. Via het Mijn Reconi portaal heeft een beheerder de mogelijkheid om voor meerdere gebruikers eHerkenning aan te vragen of bestaande inlogmiddelen te upgraden. Klik hier voor meer informatie.

Een kerkgenootschap of de koepelorganisatie dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) om eHerkenning te kunnen aanvragen. Een kerkgenootschap is een bijzondere vorm van een private organisaties waardoor er geen namen van bestuurders en kerkleden zullen worden gepubliceerd.

Om toch de bevoegdheid van deze persoon te kunnen vaststellen hanteert Reconi de volgende procedures:

Betrouwbaarheidsniveau EH2 en EH2+
Voor de uitgifte van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2 of EH2+ hebben wij de statuten nodig van de organisatie en de notulen van een vergadering van het bestuur. Daarnaast zal worden gevraagd om een banktransactie te verrichten van €0,01.

Betrouwbaarheidsniveau EH3
Voor eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH3 gelden dezelfde eisen als voor Betrouwbaarheidsniveau EH2 en EH2+ aangevuld met een verklaring waarin aangegeven wordt dat de persoon mag optreden als wettelijke vertegenwoordiger.

Gaat u eHerkenning aanvragen voor een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Controleer eerst de bevoegdheid van de vertegenwoordiger.

Ga naar pagina Vertegenwoordiger

Om te kunnen inloggen op de EU Trader Portal van de Douane heeft u een eHerkenningsmiddel van betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. Volg hiervoor het stappenplan.

Het kan voorkomen dat uw reeds lopende aanvragen bij sommige overheidswebsites niet meer voor u zichtbaar zijn wanneer u met een nieuw eHerkenningsmiddel inlogt. Om dit te verhelpen worden aparte maatregelen genomen. Op de website van de betreffende overheidsdienstverleners kunt u hier meer informatie over vinden.

Dit is afhankelijk van waar u wilt gaan inloggen en van het betrouwbaarheidsniveau die de dienstverlener van u vereist om bij hen te kunnen inloggen, zie hiervoor ons overzicht van dienstverleners.

Let op: om een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH4 aan te kunnen vragen dient u reeds te beschikken over een PKIoverheid persoons- of beroepsgebonden certificaat. Een PKIoverheid server certificaat, ook wel SBR-certificaat genoemd, kan hier niet voor worden gebruikt.

Neem bij twijfel even contact op met onze helpdesk

Bij Reconi kunt u de volgende eHerkenningsmiddelen aanvragen:

EH2 met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
EH2+ met een combinatie van gebruikersnaam, pincode en verificatiecode via uw mobiele telefoon.
EH3 met een combinatie van gebruikersnaam, pincode en verificatiecode via uw mobiele telefoon.
EH4 in combinatie met een PKIoverheid certificaat.

eHerkenning aanvragen

Bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH4 vragen wij u om uw Thumbprint. Deze vindt u door uw certificaat aan te sluiten op uw computer en vervolgens de volgende acties uit te voeren:

 1. Open uw internet browser
 2. Ga naar “Internet opties”
 3. Kies voor “Inhoud”
 4. Kies voor “Certificaten”
 5. Kies bij uw volledige voor-en achternamen voor “” (Bij G3 type ““)
 6. Kies voor “Bekijken”
 7. Kies voor “Details”
 8. Daar vindt u onderin uw Thumbprint

Een eHerkenningsmiddel is een persoonsgebonden middel. Dit betekent dat wij geen eHerkenningsmiddel mogen uitgeven waarbij de opgegeven gegevens van de gebruiker niet overeenkomen met de gegevens in het opgegeven e-mailadres. U dient dus uw eigen persoonlijke (bedrijfs)e-mailadres op te geven op het registratieformulier of een algemeen e-mailadres van de organisatie.

Tevens zijn wij verplicht om de opgegeven bevoegd vertegenwoordiger te notificeren. Deze notificatie(s) worden per e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de bevoegd vertegenwoordiger. Hiervoor geldt dus ook dat de opgegeven bevoegd vertegenwoordiger zijn/haar eigen persoonlijke (bedrijfs)e-mailadres dient op te geven op het registratieformulier. Indien de bevoegd vertegenwoordiger liever niet genotificeerd wilt worden heeft u de mogelijkheid om een machtigingenbeheerder aan te stellen. Meer informatie over het aanstellen van een machtigingenbeheerder vindt u hier.

 1. U begint bovenaan bij het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Daar vult u links in tot welke instantie van de overheid u toegang wilt krijgen.
 2. Rechts vult u in tot welke specifieke dienst van die instantie u toegang wilt krijgen.
 3. Wilt u toegang tot meerdere instanties en/of diensten, dan kunt u een regel toevoegen en deze op dezelfde wijze invullen. (Het toevoegen van een regel kost niets extra. Het toevoegen van meer dan 25 regels of de keuze “Alle” brengt wel meerkosten met zich mee.)
 4. De overige betrouwbaarheidsniveaus vult u op dezelfde wijze in.

Als ondernemer of organisatie moet u vaak zaken regelen met de overheid, gemeente en bedrijven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een parkeervergunning, subsidie of verzekering. Veel van deze zaken kunt u nu online regelen met eHerkenning.

Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties. Het grote gemak is dat u met één inlogmiddel bij meerdere organisaties kunt inloggen. Dat betekent minder wachtwoorden onthouden. Ook kiest u zelf hoe u wilt inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.

Niet alle informatie die u moet uitwisselen hoeft even sterk beveiligd te worden. Een inlogmiddel is daarom beschikbaar op verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Kies het niveau dat gevraagd wordt door de organisaties waar u wilt inloggen óf kies een hoger niveau. Dan weet u zeker dat u uw zaken ook in de toekomst snel en veilig online kunt regelen. Reconi kan u voorzien van elk gewenst niveau eHerkenning.

Dit kunt u bepalen met behulp van het overzicht van aangesloten overheidsdienstverleners en de door hen vereiste betrouwbaarheidsniveaus.

Informatie over de Mijn Reconi beheermodule treft u op:  www.reconi.nl/beheermodule/.

Voor het aangetekend verzenden van uw aanvraag kunt u ook gebruik maken van ons kantooradres.

Reconi
Pieter Lieftinckweg 11
1505 HX Zaandam

Zie de pagina bevoegd vertegenwoordiger voor meer informatie over hoe u de stap “Vertegenwoordiger” dient in te vullen.

Elk systeem voor identificatie bij inloggen kost geld. Een kenmerkend verschil tussen eHerkenning en DigiD is dat DigiD wordt ‘uitgegeven’ door de overheid. eHerkenningsmiddelen worden uitgegeven door commerciële bedrijven.

De kosten van eHerkenning worden enkel betaald door de gebruikers: de organisaties die diensten aanbieden en de ondernemers. Bij DigiD is dit anders geregeld. DigiD wordt uitgegeven door de overheid en de kosten worden betaald via belastinginkomsten. Iedereen betaalt er aan mee, ongeacht of je er gebruik van maakt of niet.

Klik hier voor meer informatie over ketenmachtigingen.

Dit is niet mogelijk omdat een eHerkenningsmiddel een persoonsgebonden middel is. Een aanvraag voor een nieuwe gebruiker kunt u indienen via de volgende webpagina: Aanvragen nieuw eHerkenningsmiddel. Hierbij dient u eerst te bepalen op welk betrouwbaarheidsniveau u een eHerkenningsmiddel nodig heeft, waarna u op het gewenste formulier klikt om een aanvraag te starten. Een reeds geregistreerde gebruiker kan wel het formulier voor een extra machtiging gebruiken om de toegang tot de diensten uit te breiden of om KvK-nummers toe te voegen.

Voor betrouwbaarheidsniveau EH3 en EH4 wordt u fysiek geïdentificeerd. Dit gebeurt door onze partner AMP Groep. Zij komen bij u langs om u te identificeren. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per e-mail.

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden waardoor een onbeperkt aantal personen een eHerkenningsmiddel kan aanvragen om namens een bedrijf te mogen handelen.

eHerkenning aanvragen

Informatie over eHerkenning voor het UWV werkgeversportaal treft u op onze speciale UWV pagina.

Een eHerkenningsmiddel is een persoonsgebonden middel. Deze kunt u alleen zelf gebruiken en is ook niet door te geven aan bijvoorbeeld een collega. Daarom vragen wij om persoonlijke gegevens. Afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau hebben wij weinig, of meer gegevens nodig.

* Indien de gebruiker niet werkzaam is voor de organisatie waarvoor de machtiging wordt uitgegeven, dient de aanvrager een kopie van het legitimatiebewijs van de gebruiker met de aanvraag mee te sturen. Zie “Identificatieplicht” voor meer informatie.

Een kopie van het legitimatiebewijs dient goed leesbaar te zijn. Elke kopie van een legitimatiebewijs dient op een aparte bijlage in A4 papierformaat te zijn gemaakt. Het legitimatiebewijs dient nog minimaal één maand geldig te zijn. Om uw privacy te beschermen adviseren wij u om de volgende gegevens op uw kopie legitimatiebewijs af te schermen: pasfoto, nationaliteit en BSN. Tevens adviseren wij u om op de kopie van het legitimatiebewijs het doel van de kopie te noteren, bijvoorbeeld “aanvragen eHerkenning”. De kopie van het legitimatiebewijs wordt enkel en alleen gebruikt voor het valideren van uw aanvraag voor eHerkenning. Na validatie van uw aanvraag zullen wij elke kopie van een ontvangen legitimatiebewijs vernietigen.

 1. Aanvraag indienen via onze website en de daarbij genoemde documenten verzamelen.
 2. Start vervolgens de spoedprocedure via: contact spoedaanvraag indienen
 • Spoedaanvragen worden uiterlijk de volgende werkdag verwerkt.
 • Voor de spoedprocedure betaalt u € 50,- extra.

Indien nodig kunnen de te identificeren perso(o)n(en) bij ons op kantoor in Zaandam geïdentificeerd worden, zodat u direct beschikt over een eHerkenningsmiddel!

eHerkenning aanvragen

Maak gebruik van ons stappenplan!

Wilt u liever direct antwoord op uw vraag?
Klik op de onderstaande button om de chat te starten.