eHerkenning aanvragen

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen inzake “eHerkenning aanvragen”:

Ja, eHerkenning EH3 is geschikt om uw aangifte dividendbelasting te doen. U kunt hiervoor een regulier eHerkenningsmiddel EH3 aanvragen, maar ook het Beperkte Belastingdienst EH3 inlogmiddel is hiervoor geschikt.

Heeft u al eHerkenning maar nog geen machtiging voor Dividendbelasting, dan kunt u een extra machtiging EH3 toevoegen aan uw eHerkenningsmiddel door in te loggen op Mijn Reconi.

Als u reeds beschikt over het Beperkte Belastingdienst EH3 inlogmiddel, dan hoeft u niets toe te voegen aan uw eHerkenningsmiddel. U heeft automatisch toegang en kunt inloggen bij de Belastingdienst voor uw Dividend.

U kunt beheerder worden door het toevoegen van een nieuwe machtiging via Mijn Reconi. Indien u zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger bent worden de beheerdermachtigingen automatisch toegevoegd tijdens het aanvraagproces. Bij alle andere bevoegdheden kunnen de beheerdermachtigingen kosteloos aan de aanvraag worden toegevoegd door onderstaande vraag met “Ja” te beantwoorden.

Uw beheerdersmachtigingen ontvangen hierbij dezelfde einddatum als de bijbehorende inlogmachtiging.

Klik hier voor meer informatie over de beheermodule van Reconi

De verwerkingstijd van eHerkenning aanvragen varieert tussen 0 – enkele dagen

Heeft u haast met uw aanvraag vanwege bijvoorbeeld een deadline? Dan kunt u gebruik maken van onze unieke spoedprocedure. Hierbij kan de aanvraag op voorrang en dus op korte termijn worden verwerkt, mits de instructies worden gevolgd.

Via Mijn Reconi portaal heeft een beheerder de mogelijkheid om middels één aanvraag, voor meerdere gebruikers eHerkenning aan te vragen of bestaande inlogmiddelen te upgraden. Het is echter niet mogelijk voor een beheerder om meerdere bestaande eHerkenningsmiddelen tegelijkertijd te upgraden.

Klik hier voor meer informatie (vanaf stap 6)

EH3 is een hoger betrouwbaarheidsniveau en dit niveau vereist persoonlijke identificatie voor een gebruiker die bevoegd vertegenwoordiger of niet in loondienst is.

Aandachtspunten bij het aanvragen voor een uitgeschreven/failliete organisatie:

 • De bewaarder van boeken en schrijven is niet bevoegd om de aanvraag eHerkenning te ondertekenen.
 • Als er geen bevoegd vertegenwoordiger is opgenomen in het (bovenliggende) uittreksel KvK, kan er geen eHerkenningsmiddel worden aangevraagd.
 • Als de organisatie nog niet daadwerkelijk is uitgeschreven of ontbonden bij de Kamer van Koophandel, dient u een regulier eHerkenningsmiddel aan te vragen.
 • De geldigheidsduur van dit type eHerkenning is één jaar en is enkel geschikt om in te kunnen loggen bij de Belastingdienst en/of UWV.
 • Het eHerkenningsmiddel voor uitgeschreven organisaties kan enkel worden aangevraagd met een e-mailadres dat nog niet binnen Reconi bekend is.

Wat heb ik nodig om eHerkenning aan te kunnen vragen voor een uitgeschreven/failliete organisatie?

 • Een recent uittreksel KvK. U kunt hiervoor contact opnemen met de Kamer van Koophandel.
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Er zal een persoonlijke identificatie plaatsvinden, deze zal worden uitgevoerd door middel van een app van onze externe partner AMP Groep. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u vanuit AMP Groep een e-mail. Via deze e-mail zult u een link ontvangen om de gratis AMP Groep App te downloaden. Hiermee kunt u uzelf op afstand via de AMP Groep Online Identificatie APP identificeren. 
 • Het formulier bestemd voor uitgeschreven organisaties
 • Dit formulier dient te worden ondertekent door de op het KvK uittreksel geregistreerde bevoegd vertegenwoordiger(s) en per post te worden verstuurd.

Om de aanvraag te starten: klik hier

Om een eHerkenning te kunnen aanvragen moet het kerkgenootschap of de koepelorganisatie ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Een kerkgenootschap is een bijzondere vorm van een particuliere organisatie, waardoor er geen namen van bestuurders en kerkleden zullen worden gepubliceerd.

Om toch de bevoegdheid van de in aanvraag betrokken personen te kunnen vaststellen, hanteert Reconi aanvullend de volgende procedures:

Betrouwbaarheidsniveau EH2 en EH2+
Voor de uitgifte van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2 of EH2+ is benodigd:
1. de statuten van de organisatie
2. de notulen van een vergadering van het bestuur
3. een banktransactie van €0,01

Betrouwbaarheidsniveau EH3
Voor de uitgifte van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH3 is benodigd:
1. de statuten van de organisatie
2. de notulen van een vergadering van het bestuur
3. een banktransactie van €0,01
4. een verklaring waarin aangegeven wordt dat de persoon mag optreden als wettelijke vertegenwoordiger

Indien u eHerkenning wenst aan te vragen voor een VvE, vragen wij tijdens de validatie van uw aanvraag mogelijk om aanvullende documentatie.

Controleer altijd eerst de bevoegdheid van de vertegenwoordiger(s). Voor meer uitleg hierover, klik hier.

Om te kunnen inloggen op de EU Trader Portal van de Douane heeft u een eHerkenningsmiddel van betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. Voor het aanvragen van eHerkenning volgt u het stappenplan.

Dit is afhankelijk van waar u wilt gaan inloggen en van het betrouwbaarheidsniveau die de dienstverlener van u vereist om bij hen te kunnen inloggen, zie hiervoor ons overzicht van dienstverleners.

Let op: om een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH4 aan te kunnen vragen dient u reeds te beschikken over een PKIoverheid persoons- of beroepsgebonden certificaat. Een PKIoverheid server certificaat, ook wel SBR-certificaat genoemd, kan hier niet voor worden gebruikt.

Neem bij twijfel even contact op met onze helpdesk

Bij Reconi kunt u de volgende eHerkenningsmiddelen aanvragen:

EH2 met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
EH2+ met een combinatie van gebruikersnaam, pincode en verificatiecode via uw mobiele telefoon.
EH3 met een combinatie van gebruikersnaam, pincode en verificatiecode via uw mobiele telefoon.
EH4 in combinatie met een PKIoverheid certificaat.

eHerkenning aanvragen

Bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH4 vragen wij u om uw Thumbprint. Deze vindt u door uw certificaat aan te sluiten op uw computer en vervolgens de volgende acties uit te voeren:

 1. Open uw internet browser
 2. Ga naar “Internet opties”
 3. Kies voor “Inhoud”
 4. Kies voor “Certificaten”
 5. Kies bij uw volledige voor-en achternamen voor “” (Bij G3 type ““)
 6. Kies voor “Bekijken”
 7. Kies voor “Details”
 8. Daar vindt u onderin uw Thumbprint

Een eHerkenningsmiddel is een persoonsgebonden middel. Dit betekent dat wij geen eHerkenningsmiddel mogen uitgeven waarbij de opgegeven gegevens van de gebruiker niet overeenkomen met de gegevens in het opgegeven e-mailadres. U dient dus uw eigen persoonlijke (bedrijfs)e-mailadres op te geven op het registratieformulier of een algemeen e-mailadres van de organisatie.

Tevens zijn wij verplicht om de opgegeven bevoegd vertegenwoordiger te notificeren. Deze notificatie(s) worden per e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de bevoegd vertegenwoordiger. Hiervoor geldt dus ook dat de opgegeven bevoegd vertegenwoordiger zijn/haar eigen persoonlijke (bedrijfs)e-mailadres dient op te geven op het registratieformulier. Indien de bevoegd vertegenwoordiger liever niet genotificeerd wilt worden heeft u de mogelijkheid om een machtigingenbeheerder aan te stellen. Meer informatie over het aanstellen van een machtigingenbeheerder vindt u hier.

eHerkenning is een veilig en betrouwbaar inlogmiddel waarmee u bij dienstverleners (zoals bijvoorbeeld UWV, gemeenten, Belastingdienst en verzekeraars) kunt inloggen.

Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties. Het grote gemak is dat u met één inlogmiddel bij meerdere organisaties kunt inloggen. Dat betekent minder wachtwoorden onthouden. Ook kiest u zelf hoe u wilt inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.

Niet alle informatie die u moet uitwisselen hoeft even sterk beveiligd te worden. Een inlogmiddel is daarom beschikbaar op verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Kies het niveau dat gevraagd wordt door de organisaties waar u wilt inloggen óf kies een hoger niveau. Dan weet u zeker dat u uw zaken ook in de toekomst snel en veilig online kunt regelen. Reconi kan u voorzien van elk gewenst niveau eHerkenning.

Voor meer informatie over de verschillende betrouwbaarheidsniveaus en aanvragen van eHerkenning, klikt u hier.

Om er zeker van te zijn dat u de juiste machtigingen aanvraagt, verzoeken wij u om dit te informeren bij de dienstverlener waarbij u wilt inloggen.

Bekijk hier de lijst van aangesloten dienstverleners

Informatie over de Mijn Reconi beheermodule treft u op:  www.reconi.nl/beheermodule/.

Beheerdersmachtigingen kunt u op meerdere manieren aanvragen:

Bent u zelfstandig bevoegd?
Als u een eHerkenningsmiddel of extra machtiging (organisatie) aanvraagt, ontvangt u standaard beheerdersmachtigingen voor alle diensten.

Bent u niet zelfstandig bevoegd?
Dan kunt u tijdens het invullen van de aanvraag bij stap: “machtiging” aangeven dat u ook beheerder wilt worden (zie onderstaande afbeelding), hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Voor het aangetekend verzenden van uw aanvraag kunt u gebruik maken van ons kantooradres.

Reconi
Pieter Lieftinckweg 11
1505 HX Zaandam

Elk systeem voor identificatie bij inloggen kost geld. Echter, er is wel een kenmerkend verschil tussen DigiD en eHerkenning. De kosten voor DigiD worden door de overheid betaald met belastinginkomsten. Iedereen betaalt daar dus aan mee, ongeacht of je er gebruik van maakt of niet. De kosten voor Eherkenning worden niet betaald vanuit belastinginkomsten en worden daarom enkel doorbelast aan de ondernemers die daar gebruik van maken.

Voor meer informatie over het aanvragen van een ketenmachtiging, klik hier. 

Voor het stappenplan voor het aanvragen van een ketenmachtiging, klik hier.

Bent u een machtigingenbeheerder? Voor het stappenplan voor het aanvragen van een ketenmachtiging, klik hier.

Nee, dit is niet mogelijk. Een machtigingsformulier kan alleen worden gebruikt voor het toevoegen van een extra organisatie aan een bestaand eHerkenningsmiddel óf voor het toevoegen van extra machtigingen (toegang tot extra diensten/dienstverleners) aan een bestaande gebruiker. Voor meer informatie over extra machtigingen, klik hier.

Het aanvragen van een nieuw eHerkenningsmiddel kan via deze pagina.

Voor het toevoegen van een extra organisatie aan een bestaand eHerkenningsmiddel óf voor het toevoegen van extra machtigingen (toegang tot extra diensten/dienstverleners), kunt u gebruik maken van een machtigingsformulier.

Het aantal personen dat eHerkenning kan aanvragen namens een organisatie is onbeperkt. eHerkenning is namelijk persoonsgebonden waardoor het niet mogelijk is om één middel met meerdere personen te gebruiken. Zo is duidelijk wie, welke handelingen verricht en kunt u als bevoegd vertegenwoordiger zelfs ervoor kiezen om de uitgegeven machtigingen te beperken.

Welke bijlagen u dient mee te sturen is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau dat u aanvraagt en hoe de bevoegdheid binnen de organisatie is geregeld. Denk aan:

– Een kopie geldige legitimatiebewijzen van de bij de aanvraag betrokken personen
– Een recent KvK uittreksel (niet ouder dan twee weken) – Het met pen ondertekende registratieformulier. Indien een zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger eHerkenning voor zichzelf aanvraagt is dit document niet vereist.
– Na een eerste controle is het mogelijk dat wij zullen verzoeken om aanvullende documenten. Denk hierbij aan statuten, opgave van een dossier, notulen etc.

Voor het starten van een spoedprocedure, vragen wij u om onderstaande stappen te volgen:

 1. Vraag de eHerkenning aan via onze website en verzamel de gevraagde documenten
 2. Start vervolgens de spoedprocedure via het formulier: spoedaanvraag indienen
 • Spoedaanvragen worden binnen 0 – enkele dagen verwerkt (afhankelijk van de complexiteit). Voor de spoedprocedure betaalt u € 50,- extra.
  Indien nodig zullen de te identificeren perso(o)n(en) op korte termijn een uitnodiging ontvangen voor de persoonlijke online identificatie.
  Voor meer informatie over de persoonlijke identificatie, klik hier.

Het aanvragen van eHerkenning kan via deze link  en u kunt daarbij het volgende stappenplan gebruiken.

Wilt u liever direct antwoord op uw vraag?
Klik op de onderstaande button om de chat te starten.