Beheermodule

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen inzake “beheermodule”:

Beheerdersmachtigingen kunnen uitsluitend worden verlengd in combinatie met gebruikersmachtigingen.

Bent u zelfstandig bevoegd?
Wanneer u als zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger een eHerkenningsmiddel, een extra machtiging (organisatie) of verlenging aanvraagt, ontvangt u standaard beheerdersmachtigingen voor alle diensten.

Bent u niet zelfstandig bevoegd?
Om uw beheerdersmachtigingen te verlengen kunt u onderstaande stappen volgen:

 • Log in op Mijn Reconi.
 • Klik op “Mijn Account” en vervolgens op “Mijn Machtigingen”.
 • Onder het overzicht van uw huidige machtigingen klikt u op “Machtigingen Verlengen”.
 • Volg de stappen van het online verlengingsformulier.
 • Bij de stap “machtigingen” kunt u aangeven dat u ook beheerder wilt worden (zie onderstaande afbeelding).
 • Vervolg de rest van de stappen van het verlengingsformulier.

U kunt als machtigingenbeheerder de gebruikers waarvan een machtiging reeds is verlopen of beëindigd, verwijderen.
Dit is uitsluitend mogelijk voor organisaties waar u zelf beheerder van bent.

 1. Log in op Mijn Reconi. Kies voor “Beheer” en klik op “Rollen”.

 2. Klik in het dan getoonde scherm het vakje “Toon ook inactieve gebruikers” aan. Nadat de pagina is geladen zult u actieve en inactieve gebruikers zien.

 3. Selecteer de gebruiker die u wenst te verwijderen uit de getoonde lijst en klik hierna aan de rechterzijde op het prullenbak-icoon.

U kunt beheerder worden door het toevoegen van een nieuwe machtiging via Mijn Reconi. Indien u zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger bent worden de beheerdermachtigingen automatisch toegevoegd tijdens het aanvraagproces. Bij alle andere bevoegdheden kunnen de beheerdermachtigingen kosteloos aan de aanvraag worden toegevoegd door onderstaande vraag met “Ja” te beantwoorden.

Uw beheerdersmachtigingen ontvangen hierbij dezelfde einddatum als de bijbehorende inlogmachtiging.

Klik hier voor meer informatie over de beheermodule van Reconi

Via Mijn Reconi portaal heeft een beheerder de mogelijkheid om middels één aanvraag, voor meerdere gebruikers eHerkenning aan te vragen of bestaande inlogmiddelen te upgraden. Het is echter niet mogelijk voor een beheerder om meerdere bestaande eHerkenningsmiddelen tegelijkertijd te upgraden.

Klik hier voor meer informatie (vanaf stap 6)

1. Log in op Mijn Reconi
2. Klik op ”Beheer” en daarna op ”Machtigingen”.
3. Vervolgens klikt u onderaan de pagina op Machtiging / Organisatie toevoegen aan gebruiker”.
4. Selecteer de organisatie waarvoor u de gebruiker wilt machtigen.
5. Selecteer de gebruiker die u wilt machtigen. Indien de gebruiker niet in de lijst voorkomt, kunt u “Toon niet gekoppelde gebruikers” aanvinken.
6. Kies het gewenste betrouwbaarheidsniveau van de machtiging.
7. Zoek in de zoekbalk de dienst waarvoor u de gebruiker wilt machtigen. Wilt u de meest uitgebreide machtiging? Typ dan “alle” in de zoekbalk. Klik vervolgens op de groene knop “Machtiging toevoegen“.
8. Vervolg de overige stappen.

Via de machtigingen kunnen via de Mijn Reconi beheermiodule worden geactiveerd. Voor het activeren van verlopen machtigingen, volg onderstaande stappen:

 1. Log in op Mijn Reconi.
 2. Klik op het tabblad “Beheer“.
 3. Klik op “Machtigingen“.
 4. Zet een vink bij [Toon ook actieve machtigingen] zodat u alle machtigingen ziet, zowel actief als inactief.
 5. Om een machtiging te activeren, klikt u op de knop “Heractivatie machtiging” naast de machtiging die u wil activeren.
 6. Volg de stappen en voltooi de aanvraag.

Ja, via Mijn Reconi klikt u op het tabje “Beheer“. Vervolgens klikt u op “Machtigingen” en kunt u een machtiging intrekken via het prullenbak icoontje. Hierna kan de gebruiker niet meer inloggen voor uw organisatie.

Ja, voor de organisatie(s) waarvoor hij/zij machtigingenbeheerder is kunnen de machtigingen worden verlengd. Twee maanden voor de verloopdatum van de machtigingen krijgt de beheerder de mogelijkheid om te verlengen en wordt de volgende knop zichtbaar:

De beheermodule geeft u een digitaal totaaloverzicht van alle verstrekte middelen, machtigingen en betrouwbaarheidsniveaus binnen de organisatie(s) waarvoor u gemachtigd bent.

Als machtigingenbeheerder kunt met deze module eenvoudig machtigingen verlengen, toevoegen en opzeggen. Daarnaast bent u ook bevoegd om eHerkenningsmiddelen uit te geven aan anderen binnen uw organisatie

Om een nieuwe gebruiker aan te maken moet de beheerder eerst ingelogd zijn op Mijn Reconi.

1. Log in opMijn Reconi
2. Klik op het tabblad “beheer
3. Klik op “gebruikers
4. Klik onderaan de pagina op “gebruikers toevoegen“. Kijk hier voor het stappenplan. 
5. Na het afronden van het stappenplan waarnaar u wordt verwezen in punt 4,  ontvangt de gebruiker een e-mail ter bevestiging en kan het eHerkenningsmiddel meteen worden gebruikt.

Als beheerder bent u geautoriseerd om een gebruiker te koppelen aan een organisatie waar u beheerder van bent. Na het koppelen wordt de gebruiker zichtbaar voor u als machtigingenbeheerder en kunt u voor hem/haar machtigingen aanvragen binnen “Mijn Reconi”.

1. Log in op “Mijn Reconi”
2. Klik op het tabblad “Beheer” en ga naar “Verzoeken”

3. Klik op de knop “Nieuw Verzoek”
4. Selecteer de betreffende organisatie en vul het e-mailadres van de gebruiker in
5. De gebruiker ontvangt een e-mail, waarin wordt gevraagd het verzoek tot koppelen te accepteren
6. Nadat het verzoek is geaccepteerd, kunnen de machtigingen voor deze gebruiker worden aangevraagd

Voorbeeld: U bent beheerder van twee bv’s (bv 1 en bv 2). Medewerker A heeft een eHerkenningsmiddel die alleen gekoppeld is aan bv 1, maar hij wenst ook werkzaamheden te verrichten voor bv 2. Om deze gebruiker zichtbaar te maken, dient u een koppelverzoek in en vervolgens kunt de machtigingen voor hem/haar aanvragen.

Een eHerkenningsmiddel is een persoonsgebonden middel. Dit betekent dat wij geen eHerkenningsmiddel mogen uitgeven waarbij de opgegeven gegevens van de gebruiker niet overeenkomen met de gegevens in het opgegeven e-mailadres. U dient dus uw eigen persoonlijke (bedrijfs)e-mailadres op te geven op het registratieformulier of een algemeen e-mailadres van de organisatie.

Tevens zijn wij verplicht om de opgegeven bevoegd vertegenwoordiger te notificeren. Deze notificatie(s) worden per e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de bevoegd vertegenwoordiger. Hiervoor geldt dus ook dat de opgegeven bevoegd vertegenwoordiger zijn/haar eigen persoonlijke (bedrijfs)e-mailadres dient op te geven op het registratieformulier. Indien de bevoegd vertegenwoordiger liever niet genotificeerd wilt worden heeft u de mogelijkheid om een machtigingenbeheerder aan te stellen. Meer informatie over het aanstellen van een machtigingenbeheerder vindt u hier.

Informatie over de Mijn Reconi beheermodule treft u op:  www.reconi.nl/beheermodule/.

Beheerdersmachtigingen kunt u op meerdere manieren aanvragen:

Bent u zelfstandig bevoegd?
Als u een eHerkenningsmiddel of extra machtiging (organisatie) aanvraagt, ontvangt u standaard beheerdersmachtigingen voor alle diensten.

Bent u niet zelfstandig bevoegd?
Dan kunt u tijdens het invullen van de aanvraag bij stap: “machtiging” aangeven dat u ook beheerder wilt worden (zie onderstaande afbeelding), hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wilt u liever direct antwoord op uw vraag?
Klik op de onderstaande button om de chat te starten.