eHerkenning voor Gecombineerde Opgave

Ieder jaar moet u als agrarische ondernemer de gecombineerde opgave invullen. Om dit online te regelen moet u inloggen met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+ via de website mijn.rvo.nl. Hieronder vindt u de stappen die u dient te volgen voor het aanvragen van eHerkenning:

1. Open het registratieformulier EH2+
Zie voor onze tarieven de prijslijst

2. Vul het registratieformulier in
Door onze koppeling met het KvK register, wordt na het invullen van het KvK nummer het registratieformulier automatisch voor een deel voor ingevuld. Bij de tweede stap wordt gevraagd naar de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger. Vervolgens kunt u bij de derde stap de gegevens van de gebruiker opgeven. Bij het tabblad machtigingen kunt u de geldigheidsduur van het eHerkenningsmiddel opgeven. Daarnaast dient u op niveau 2+ minimaal de volgende machtiging te selecteren voor het doen van de gecombineerde opgave:

  • Dienstverlener: RVO.nl
  • Dienst: mijn.rvo.nl

3. Print het registratieformulier uit en laat deze ondertekenen
Nadat de aanvraag is afgerond, kan de PDF versie van het registratieformulier direct worden gedownload. Ook wordt er een kopie van het registratieformulier per e-mail verstuurd naar de bevoegd vertegenwoordiger en de gebruiker. Het registratieformulier dient uitgeprint te worden en moet worden getekend door de bevoegd vertegenwoordiger en de gebruiker van het middel die op het formulier zijn ingevuld.

4. Verzamel de benodigde bijlagen en verstuur deze per post
Het originele getekende registratieformulier moet vervolgens samen met een kopie geldig legitimatiebewijs van de bevoegd vertegenwoordiger en de gebruiker en een uittreksel KvK, welke niet ouder is dan 14 dagen, per post worden verstuurd naar Reconi. Voor het KvK-uittrekstel is een afdruk van de optie “Inzien Uittreksel” op de website van de KvK voldoende.

5. Verwerking aanvraag en uitlevering eHerkenningsmiddelen door Reconi
De binnengekomen poststukken worden op de dag van ontvangst door Reconi gevalideerd op juistheid en volledigheid. Vervolgens ontvangt de gebruiker een e-mail met de bevestiging van de gebruikersnaam én een sms met het initiële wachtwoord die de gebruiker, indien gewenst, zelf kan wijzigen. Er vindt dus geen fysieke uitlevering plaats. De uitlevering geschiedt volledig digitaal.

Heeft u vragen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Voor meer vragen over de Gecombineerde Opgave gaat u naar: https://mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave