Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor het hoogwater en de overstromingen in Limburg van juli 2021. Voor de schade door het hoogwater en de overstromingen in Limburg kunt u tegemoetkoming aanvragen. 

Bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen melden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hun waterschade. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regeling-tegemoetkoming-schade-hoogwater-limburg-juli-202

Uw waterschade melden met eHerkenning

Bedrijven hebben voor hun aanvraag minimaal eHerkenning niveau EH2+ of machtiging EH2+ nodig. 

Heeft u nog geen eHerkenning?