Het verlengproces in vijf stappen

Uw eHerkenningsmiddel en/of uw eHerkennings machtigingen gaan verlopen en u heeft een e-mail ontvangen om te verlengen. Neem vooraf het stappenplan door zodat u weet welke gegevens u nodig heeft om te kunnen verlengen.

Stap 1 Waarvoor wenst u eHerkenning te gebruiken? 
U beschikt nu over een middel van een specifiek betrouwbaarheidsniveau met bijbehorende machtigingen. Het is bij het verlengen mogelijk om uw machtigingen te wijzigen. Bedenk daarom vooraf tot welke diensten u nu of in de toekomst toegang wilt hebben.

Betrouwbaarheidsniveau: De dienstverlener waarbij u gaat inloggen bepaalt het betrouwbaarheidsniveau dat u nodig heeft. Het overzicht van dienstverleners geeft een actueel overzicht van welk betrouwbaarheidsniveau de verschillende diensten vereisen.  

Machtigingen: Een machtiging geeft u toegang tot één bepaalde dienstverlener. Bij de verlenging van een eHerkenningsmiddel van Reconi zijn de eerste 25 machtigingen gratis. U dient deze machtigingen wel direct tijdens het verlengen op te geven. U kunt ook een machtiging aanvragen waarmee u in één keer wordt gemachtigd voor alle diensten.

Stap 2 Wie mag verlengen?
Bij betrouwbaarheidsniveau EH1 kan de gebruiker zelf zijn eHerkenningsmiddel verlengen.

Bij EH2 en hoger dient er een bevoegd vertegenwoordiger opgegeven te worden.

Zie de pagina bevoegd vertegenwoordiger voor meer informatie over hoe u op het verlengingsformulier de stap “vertegenwoordiger” dient in te vullen.

Stap 3 Welke gegevens heeft u nodig voor het verlengen van uw eHerkenningsmiddel en/of uw eHerkennings machtigingen?
Tijdens het verlengen vragen wij u om de bij ons bekende gegevens te controleren en om bepaalde gegevens nogmaals in te vullen. Welke gegevens u dient op te geven is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau. In onderstaande tabel kunt u zien welke gegevens er per betrouwbaarheidsniveau worden gevraagd.

* Indien de gebruiker niet werkzaam is voor de organisatie waarvoor de machtiging wordt uitgegeven, dient de aanvrager een kopie van het legitimatiebewijs van de gebruiker met de aanvraag mee te sturen. Zie “Identificatieplicht” voor meer informatie.

Stap 4 Het verlengen via Mijn Reconi aanvraagformulier invullen en versturen
Met behulp van de verzamelde gegevens kunt u vervolgens uw middel verlengen. Indien u een middel heeft op betrouwbaarheidsniveau EH2, EH2+ of EH3 kunt u verlengen door te klikken op de link in de verlengingsmail die u van ons heeft ontvangen. Hierna kunt online het aanvraagproces doorlopen.

Stap 5 Fysieke identificatie
Voor betrouwbaarheidsniveau 3 moet u mogelijk fysiek worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld wanneer u zelf bevoegd vertegenwoordiger bent). Dit gebeurt door onze partner AMP Groep. Zij komen bij u langs om u te identificeren. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per e-mail.

Stap 6 Verwerking verlenging
Als wij uw aanvraag ontvangen wordt deze direct in behandeling genomen. Indien alle gegevens correct zijn ingevuld wordt uw middel na het verwerken van uw gegevens direct verlengd. U wordt hierover per e-mail geïnformeerd. Mochten er nog gegevens ontbreken zal een van onze medewerkers contact met u opnemen.

Het verlengproces in vijf stappen

Uw eHerkenningsmiddel en/of uw eHerkenningsmachtigingen gaan verlopen en u heeft een e-mail ontvangen om te verlengen. Neem vooraf het stappenplan door zodat u weet welke gegevens u nodig heeft om te kunnen verlengen.

Stap 1: Bepaal tot welke diensten u toegang wil hebben​

U beschikt nu over een eHerkenningsmiddel van een specifiek betrouwbaarheidsniveau met bijbehorende machtigingen. Het is bij het verlengen mogelijk om uw machtigingen te wijzigen. Bedenk daarom vooraf tot welke diensten u nu of in de toekomst toegang wilt hebben.

Het overzicht van dienstverleners geeft een actueel overzicht van welk betrouwbaarheidsniveau de verschillende diensten vereisen.

Stap 2: Wie mag verlengen?

Bij het verlengen dient er een bevoegd vertegenwoordiger opgegeven te worden.

Kijk hier voor meer informatie over hoe u op het verlengingsformulier de stap “vertegenwoordiger” dient in te vullen.

Stap 3: Verzamelen van gegevens​

Tijdens het verlengen vragen wij u om de bij ons bekende gegevens te controleren en om bepaalde gegevens nogmaals in te vullen. Welke gegevens u dient op te geven is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau. In de tabel kunt u zien welke gegevens er per betrouwbaarheidsniveau worden gevraagd.

*  Niet in elke situatie noodzakelijk.

 

Stap 4: Verlenging starten​

Met behulp van de verzamelde gegevens kunt uw middel verlengen. Indien u een middel heeft op betrouwbaarheidsniveau EH2, EH2+ of EH3 kunt u verlengen door te klikken op de link in de mail die u van ons heeft ontvangen.

Direct verlengen via Mijn Reconi?
Log in op Mijn Reconi en kies bij het onderdeel “Mijn Machtigingen”
voor [Machtigingen verlengen].

Stap 5: Controle van uw aanvraag​

Zorg dat in de aanvraag alle gegevens correct zijn ingevuld en dat alle bijlagen worden meegestuurd.

In bepaalde gevallen is een persoonlijke identificatie vereist. Dit gebeurt door onze partner AMP Groep via een app of fysiek. Indien dit nodig is zult u per e-mail worden geïnformeerd. 

Bevestiging

Direct nadat wij uw aanvraag hebben gecontroleerd, zal uw eHerkenningsmiddel worden uitgegeven.