Wie is er bevoegd om eHerkenning aan te vragen voor uw organisatie?

 1. Een bevoegd vertegenwoordiger: Op het KvK-uittreksel wordt onder het gedeelte Eigenaar, Bestuurders of Gevolmachtigde genoemd wie bevoegd vertegenwoordiger is en in welke mate de persoon bevoegd is.
 2. Een bij Reconi geregistreerde machtigingenbeheerder; zie machtigingenbeheerder.

Met welke vormen van bevoegdheid kunt u als zelfstandig bevoegde eHerkenning aanvragen?

 • Zelfstandig bevoegd
  Als een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel als alleen/zelfstandig bevoegd staat.
 • Eigenaar
  Als een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel als eigenaar staat.
 • Gevolmachtigde
  Als een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel met een volledige volmacht bevoegd staat. In het geval van een beperkte bevoegdheid leest u dan verder.

Met welke vormen van bevoegdheid zijn er meerdere vertegenwoordigers nodig om eHerkenning aan te vragen?

Gezamenlijk bevoegd 
Als een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel als gezamenlijk bevoegd staat dan moeten de gegevens van alle gezamenlijk bevoegde vertegenwoordigers worden ingevuld op het registratieformulier. Ook moeten al deze gezamenlijk bevoegde vertegenwoordigers het registratieformulier ondertekenen. Wanneer u statuten kunt aanleveren waarmee aangetoond kan worden dat uw organisatie ook door een beperkter aantal bevoegd vertegenwoordigers vertegenwoordigd mag worden is het voldoende om de betreffende bevoegd vertegenwoordigers op te geven samen met de statuten. 

Beperkt bevoegd
Als een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel als beperkt bevoegd staat stellen wij enkele eisen aan deze beperking. Voor een eHerkenningsmiddel EH2 en EH2+ dient u minimaal twee bevoegd vertegenwoordiger(s) op te geven die beperkt bevoegd zijn. Voor een eHerkenningsmiddel EH3 dient u de meerderheid van alle bevoegd vertegenwoordigers op te geven die beperkt bevoegd zijn. Voor een eHerkenningsmiddel EH4 geldt dat er geen beperkte bevoegdheid mag bestaan.

Twijfelt u? Neemt u gerust contact op met onze helpdesk.

Wat als er geen bevoegd vertegenwoordiger is opgenomen op het KvK-uittreksel?
In deze situatie is er een rechtspersoon (B.V., N.V., etc.) opgenomen op het KvK-uittreksel bij “Bestuurders” of “Gevolmachtigden”. U vindt de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger terug in het KvK-uittreksel van de opgenomen rechtspersoon. Een kopie van dat bovenliggende KvK-uittreksel dient u ook bij ons aan te leveren.

In het geval dat u voor een overheidsorganisatie een eHerkenningsmiddel aanvraagt kunt u middels aanvullende stukken de bevoegdheid van de aanvrager aantonen. U kunt hierbij denken aan mandaten, aanstellingsbrief, ed. Een kopie daarvan dient u dan bij ons aan te leveren.

Wat als de organisatie waarvoor u een eHerkenningsmiddel aanvraagt een gemeente is?
Bij een gemeente is de burgemeester altijd de zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger. Het is alleen niet altijd gewenst om de burgemeester op te geven als bevoegd vertegenwoordiger bij iedere aanvraag voor een eHerkenningsmiddel. Wij raden u aan om direct een machtigingenbeheerder aan te stellen. Voor meer informatie klik hier.