Wat vul ik op het registratieformulier onder “Vertegenwoordiger” in?

Dit betreft de persoon die uw organisatie mag vertegenwoordigen en toestemming mag geven voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel. Dit kan een bevoegd vertegenwoordiger zijn of een bij ons bekende machtigingenbeheerder.

Wie mag toestemming geven voor de uitgifte van een eHerkenningsmiddel?

 1. Een bevoegd vertegenwoordiger: Op het KvK-uittreksel wordt onder het gedeelte Bestuurders en/of Gevolmachtigde genoemd wie bevoegd vertegenwoordiger is en in welke mate de persoon bevoegd is.
 2. Een machtigingenbeheerder; zie machtigingenbeheerder.

Er is geen bevoegd vertegenwoordiger opgenomen op het KvK-uittreksel?

In deze situatie is er een rechtspersoon (B.V., N.V., etc.) opgenomen op het KvK-uittreksel bij “Bestuurders” of “Gevolmachtigden”. U vindt de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger terug in het KvK-uittreksel van de opgenomen rechtspersoon. Een kopie van dat bovenliggende KvK-uittreksel dient u ook bij ons aan te leveren.
In het geval dat u voor een overheidsorganisatie een eHerkenningsmiddel aanvraagt kunt u middels aanvullende stukken de bevoegdheid van de aanvrager aantonen. U kunt hierbij denken aan mandaten, aanstellingsbrief, ed. Een kopie daarvan dient u dan bij ons aan te leveren.

Welke vormen van bevoegdheid zijn er?

 • Zelfstandig bevoegd
  Als een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel als alleen/zelfstandig bevoegd staat, dan kunt u zijn/haar gegevens bij ons opgeven.
 • Gezamenlijk bevoegd 
  Als een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel als gezamenlijk bevoegd staat dan moeten de gegevens van alle gezamenlijk bevoegde vertegenwoordigers worden ingevuld op het registratieformulier.
  Ook moeten al deze gezamenlijk bevoegde vertegenwoordigers het registratieformulier ondertekenen. Wanneer u statuten kunt aanleveren waarmee aangetoond kan worden dat uw organisatie ook door een beperkter aantal bevoegd vertegenwoordigers vertegenwoordigd mag worden is het voldoende om de betreffende bevoegd vertegenwoordigers op te geven samen met de statuten. Twijfelt u? Neemt u gerust contact op met onze helpdesk.
 • Gevolmachtigden
  Als een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel met een volledige volmacht bevoegd staat, dan kunt u zijn/haar gegevens bij ons opgeven. In het geval van een beperkte bevoegdheid leest u dan verder.

Als de bevoegd vertegenwoordiger een beperkte bevoegdheid heeft?
Als een bevoegd vertegenwoordiger op het KvK-uittreksel als beperkt bevoegd staat stellen wij enkele eisen aan deze beperking. Voor een eHerkenningsmiddel EH2 en EH2+ kunt u de bevoegd vertegenwoordiger(s) opgeven die:

 • Beperkt bevoegd is tot een bedrag van minimaal €10.000.
 • Beperkt bevoegd is tot het uitvoeren van een specifieke handeling, bijvoorbeeld indienen inkoopoffertes, en deze handeling past bij de gewenste dienst waarvoor u een eHerkenningsmiddel aanvraagt. In dit voorbeeld zou de dienst TenderNed passen.
  Twijfelt u? Neemt u gerust contact op met onze helpdesk.

Voor een eHerkenningsmiddel EH3 en EH4 geldt dat:

 • Voor eHerkenning geen beperkte bevoegdheid mag bestaan. Echter in het geval dat alle op het KvK-uittreksel opgenomen bevoegd vertegenwoordigers (bestuurders en gevolmachtigde) een beperkte bevoegdheid hebben geldt een uitzonderingsregel. In dit geval heeft u twee opties om een eHerkenningsmiddel aan te kunnen vragen, namelijk:
 1. U geeft alle in het KvK-uittreksel opgenomen bevoegd vertegenwoordigers op en deze ondertekenen allen de aanvraag, of
 2. U toont aan via statuten, opgave KvK, mandaat, of een dergelijk document dat de opgegeven bevoegd vertegenwoordigers voldoende bevoegd zijn om eHerkenning aan te vragen.

Twijfelt u? Neemt u gerust contact op met onze helpdesk.

De organisatie waarvoor u een eHerkenningsmiddel aanvraagt is een gemeente?

Bij een gemeente is de burgemeester altijd de zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger. Het is alleen niet altijd gewenst om de burgemeester op te geven als bevoegd vertegenwoordiger bij iedere aanvraag voor een eHerkenningsmiddel. Wij raden u aan om direct een machtigingenbeheerder aan te stellen. Voor meer informatie klik hier.

Sluit Menu