Stap 1: Waarvoor gaat u eHerkenning gebruiken?

Bepaal tot welke diensten u toegang wilt hebben. Dit bepaalt het betrouwbaarheidsniveau en het aantal machtigingen dat u nodig heeft.

De dienstverlener waarbij u gaat inloggen bepaalt het betrouwbaarheidsniveau dat u nodig heeft. Het overzicht van dienstverleners geeft een actueel overzicht van welk betrouwbaarheidsniveau de verschillende diensten vereisen.

Wilt u zijn voorbereid op de toekomst of kiest u voor gemak? Vraag dan een “alle” machtiging aan. U bent dan direct gemachtigd voor alle diensten.

Stap 2: Wie is er bevoegd om eHerkenning aan te vragen?

Op betrouwbaarheidsniveau EH1 kan de gebruiker zelf eHerkenning aanvragen. Deze gebruiker hoeft geen bevoegd vertegenwoordiger te zijn.

Op betrouwbaarheidsniveau EH2 en hoger dient een bij de KvK geregistreerde bevoegd vertegenwoordiger toestemming te geven. Deze bevoegd vertegenwoordiger hoeft niet de gebruiker van het eHerkenningsmiddel zijn.

Zie de pagina bevoegd vertegenwoordiger voor meer informatie over wie bevoegd is om eHerkenning aan te vragen.

Stap 3: Welke gegevens zijn nodig om een aanvraag te doen?

Een eHerkenningsmiddel is een persoonlijk middel. Deze kunt u alleen zelf gebruiken en is ook niet door te geven aan bijvoorbeeld een collega. Voor het aanvragen van het middel vragen wij daarom ook persoonlijke gegevens. In de tabel hiernaast ziet u per niveau welke gegevens wij nodig hebben.

Eisen en adviezen inzake het versturen van een kopie legitimatiebewijs:

  • De kopie moet goed leesbaar zijn. 
  • Het legitimatiebewijs moet nog minimaal één maand geldig zijn. 
  • Om uw privacy te beschermen adviseren wij u om de velden pasfoto, nationaliteit en BSN af te schermen. Daarnaast adviseren wij u om op de kopie van het legitimatiebewijs het doel van de kopie te noteren, bijvoorbeeld “aanvragen eHerkenning”. 

* Indien de gebruiker niet werkzaam is voor de organisatie, dient de aanvrager een kopie van het legitimatiebewijs van de gebruiker met de aanvraag mee te sturen.

Stap 4: Het aanvraagformulier invullen en versturen

Met behulp van de verzamelde gegevens kunt u uw aanvraag starten door hieronder het gewenste betrouwbaarheidsniveau te kiezen.

Ik weet hoe ik het aanvraagproces kan starten

Na het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u een bevestiging per e-mail. Indien u een aanvraag op betrouwbaarheidsniveau EH2 of hoger heeft gedaan krijgt u instructies om op het aanvraagformulier één of meerdere originele handtekeningen te zetten en deze met de verzamelde gegevens te versturen.

Stap 5: Uitgifte van uw middel

Zodra wij uw aanvraag ontvangen wordt deze in behandeling genomen. Indien alle gegevens correct zijn ingevuld wordt uw eHerkenningsmiddel na het verwerken van uw gegevens direct uitgegeven. U wordt hierover per e-mail geïnformeerd. Indien er nog gegevens ontbreken zullen wij u hierover informeren.

Voor betrouwbaarheidsniveau EH3 en EH4 wordt u voor uitgifte van uw middel fysiek geïdentificeerd. Dit gebeurt door onze partner AMP Groep. Zij komen bij u langs om u te identificeren. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per e-mail.

Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk verwerkt

Sluit Menu