Stap 1: Waarvoor wenst u eHerkenning te gebruiken?

Voor iedere dienstverlener dient u een eHerkenning machtiging te hebben. Hiermee bewijst u dat u bevoegd bent om in te loggen.

Betrouwbaarheidsniveau: De dienstverlener waarbij u gaat inloggen bepaalt het betrouwbaarheidsniveau dat u nodig heeft.

Het overzicht van dienstverleners geeft een actueel overzicht van welk betrouwbaarheidsniveau de verschillende diensten vereisen.

Machtigingen: Een machtiging geeft u toegang tot één bepaalde dienstverlener. U kunt kiezen voor specifieke machtigingen of een machtiging voor alle diensten.

Stap 2: Wie gaat het gebruiken?

Iedereen mag eHerkenning aanvragen, ook als de persoon niet als Eigenaar, Bestuurder of Gevolmachtigde op het KvK-uittreksel voorkomt. De enige voorwaarde is dat de bevoegd vertegenwoordiger de aanvraag ondertekent.

Kijk hier voor meer informatie over wie bevoegd is om eHerkenning aan te vragen. De bevoegd vertegenwoordiger hoeft niet de gebruiker van het eHerkenningsmiddel zijn.

Let op: Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden.
De eHerkenningsaanvraag dient te worden gestart met het
eigen e-mailadres en eigen mobiele telefoonnummer van de gebruiker
van het eHerkenningsmiddel.

Stap 3: Verzamelen van gegevens

Zie in het tabel welke gegevens wij van u nodig hebben per betrouwbaarheidsniveau. 

* Indien de gebruiker niet werkzaam is voor de organisatie, dient de aanvrager een kopie van het legitimatiebewijs van de gebruiker met de aanvraag mee te sturen.

icons-3-03

Stap 4: Aanvraag starten

Met behulp van de verzamelde gegevens kunt u uw aanvraag starten door het gewenste betrouwbaarheidsniveau te kiezen. 

Let op: De aanvraag dient te worden gestart door de gebruiker.

Stap 5: Controle van uw aanvraag

Zorg dat in de aanvraag alle gegevens correct zijn ingevuld en dat alle bijlagen worden meegestuurd. 

In bepaalde gevallen moet u fysiek worden geïdentificeerd. Dit gebeurt door onze partner AMP Groep. Zij komen bij u langs om u te identificeren.

Gebruik uw eHerkenning!

Direct nadat wij uw aanvraag hebben gecontroleerd, zal uw eHerkenningsmiddel worden uitgegeven