eHerkenning voor Douane

eHerkenning voor EU Trader Portal

Om te kunnen inloggen op de EU Trader Portal van de Douane heeft u een eHerkenningsmiddel van betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Volg hiervoor het onderstaande stappenplan.

1. Open het registratieformulier voor de aanvraag van eHerkenning niveau 3
Zie onze prijslijst voor de tarieven.

2. Vul het registratieformulier in

Door onze koppeling met het KvK register, wordt na het invullen van het KvK nummer het registratieformulier automatisch voor een deel ingevuld. Bij de tweede stap wordt gevraagd naar de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger. Vervolgens kunt u bij de derde stap de gegevens van de gebruiker opgeven. Bij het tabblad machtigingen kunt u de geldigheidsduur van het eHerkenningsmiddel opgeven. Daarnaast dient u op betrouwbaarheidsniveau 3 minimaal de volgende machtiging te selecteren voor het inloggen op de EU Trader Portal:

  • Dienstverlener: Douane 
  • Dienst: EU Trader Portal Douane

3. Print het registratieformulier uit en laat deze ondertekenen
Nadat de aanvraag is afgerond, kan de PDF versie van het registratieformulier direct worden gedownload. Ook wordt er een kopie van het registratieformulier per e-mail verstuurd naar de bevoegd vertegenwoordiger en de gebruiker. Het registratieformulier dient uitgeprint te worden en moet worden getekend door de bevoegd vertegenwoordiger. 

4. Verzamel de benodigde bijlagen en verstuur deze per post
Het originele getekende registratieformulier moet vervolgens samen met een kopie geldig legitimatiebewijs van de bevoegd vertegenwoordiger en een uittreksel KvK, welke niet ouder is dan 14 dagen, per post worden verstuurd naar Reconi. Voor het KvK-uittrekstel is een afdruk van de optie “Inzien Uittreksel” op de website van de KvK voldoende. 

5. Verwerking aanvraag eHerkenningsmiddelen door Reconi
De binnengekomen poststukken worden op de dag van ontvangst door Reconi gevalideerd op juistheid en volledigheid. In bepaalde gevallen kan fysieke identificatie (op een door u te bepalen locatie) nodig zijn. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen zullen wij beoordelen of identificatie in uw geval noodzakelijk is. 

6. Uitlevering eHerkenningsmiddelen door Reconi
Bij uitlevering ontvangt de gebruiker een e-mail met de bevestiging van de gebruikersnaam én een sms met het initiële wachtwoord die de gebruiker, indien gewenst, zelf kan wijzigen. Er vindt dus geen fysieke uitlevering plaats. De uitlevering geschiedt volledig digitaal.  

Let op: De Douane heeft aangekondigd dat zij in maart 2018 een extra dienst beschikbaar zullen stellen waar u dan ook kunt gaan inloggen om bepaalde diensten te kunnen afnemen. Houdt hier rekening mee bij het aanschaffen van uw eHerkenningsmiddel. U kunt ervoor kiezen om meteen een machtiging aan te schaffen voor toegang tot “Alle diensten op EH3 en lager”. Hiermee beschikt u ook in de toekomst altijd over de juiste machtiging.

Spoedprocedure
Deadline op komst maar nog geen eHerkenning? Geen probleem! Hiervoor hebben wij een spoedprocedure beschikbaar. klik hier voor meer informatie over de spoedprocedure.

Heeft u vragen?
Mocht u nog andere vragen hebben kunt u contact opnemen met onze helpdesk.
Heeft u vragen over eHerkenning en de Douane? Kijk voor meer informatie op douane.nl/voorbedrijven of neem contact op met de helpdesk van de Douane