Legitimatiebewijzen voor identificatie op afstand

Indien u bij Reconi een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 3 of 4 aanschaft en u bent de bevoegd vertegenwoordiger en tevens de gebruiker, wordt u op afstand geïdentificeerd. Deze controle is een standaard stap in het proces. De identificatie wordt uitgevoerd door onze externe partner AMP Groep. Dit kan via de “AMP Groep Online Identificatie APP”, welke u gratis kunt downloaden via de Apple App Store of de Android Play Store. Hier zal uw paspoort of ID kaart worden gescand. Een rijbewijs kan niet worden gebruikt.
Indien uw legitimatiebewijs niet in de EU is uitgegeven, verzoeken wij u altijd een paspoort te gebruiken.

Niet elk legitimatiebewijs kan worden gebruikt voor de identificatie op afstand. Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van een NFC-chip in uw legitimatiebewijs.

Om de identificatie te voltooien is een NFC-chip in uw legitimatiebewijs vereist. In onderstaand overzicht ziet u welke Paspoorten geschikt zijn, echter geldt voor Identiteitskaarten dat
het document het volgende logo moet bevatten:

Worldmap visual/icon

Gesorteerd op werelddeel