Toelichting aanvraagprocedure eHerkenning voor gemeenten

Vanaf 1 januari 2015 heeft u als Gemeente eHerkenning niveau EH3 nodig voor toegang tot het webportaal van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Hieronder vindt u de stappen die u dient te volgen voor het aanvragen van eHerkenning:

1. Bepaal voor welke gebruikers u eHerkenning wilt aanvragen
Om de knooppuntdiensten te kunnen gebruiken moet u als gemeente een aantal rollen bepalen. De gebruikers die deze rollen vervullen hebben een eHerkenningsmiddel nodig.

2. Open het registratieformulier EH3
Zie voor onze tarieven de prijslijst

3. Vul het registratieformulier in
Door onze koppeling met het KvK register, wordt na het invullen van het KvK nummer het registratieformulier automatisch voor een deel voor ingevuld. Bij de tweede stap wordt gevraagd naar de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger. Hiermee wordt bedoelt de gegevens van de burgemeester of eventueel de gemeente secretaris (indien deze is vermeld op het KvK-uittreksel). Vervolgens kunt u bij de derde stap uw gegevens als gebruiker opgeven. Bij het tabblad machtigingen kunt u de geldigheidsduur van het eHerkenningsmiddel opgeven. Daarnaast dient u op niveau 3 minimaal de volgende machtiging te selecteren:
– Dienstverlener: Stichting Inlichtingenbureau 
– Dienst: Inlichtingenbureau Knooppuntdiensten

4. Optioneel: Stel een beheerder aan 
Wij adviseren u om een beheerder voor eHerkenning aan te stellen. Indien er nog geen beheerder is aangesteld bij uw gemeente, kunt u die doen via de Beheermodule pagina

De beheerder is, evenals de bevoegd vertegenwoordiger (de burgemeester), bevoegd om middelen en machtigingen aan te vragen voor de gemeente. De Burgemeester (of iemand anders die aantoonbaar tekeningsbevoegd is) moet eenmalig toestemming geven voor het aanstellen van deze beheerder. Zo is het niet nodig dat de Burgemeester voor alle aanvragen tekent. Ook krijgt de beheerder toegang tot de beheermodule waarin hij voor de gemeente kan zien welke middelen en machtigingen er zijn uitgegeven.

5. Print het registratieformulier uit en laat deze ondertekenen
Nadat de aanvraag is afgerond, kan de PDF versie van het registratieformulier direct worden gedownload. Ook wordt er een kopie van het registratieformulier per e-mail verstuurd naar de bevoegd vertegenwoordiger en de gebruiker. Het registratieformulier dient uitgeprint te worden en moet worden getekend door de bevoegd vertegenwoordiger en de gebruiker van het inlogmiddel die op het formulier zijn ingevuld. 

6. Verzamel de benodigde bijlagen en verstuur deze per post
Het originele getekende registratieformulier moet vervolgens samen met een kopie geldig legitimatiebewijs van de bevoegd vertegenwoordiger en de gebruiker en een uittreksel KvK, welke niet ouder is dan 14 dagen, per post worden verstuurd naar Reconi. Voor het KvK-uittrekstel is een afdruk van de optie “Inzien Uittreksel” op de website van de KvK voldoende.

7. Verwerking aanvraag en uitlevering eHerkenningsmiddelen door Reconi
De binnengekomen poststukken worden op de dag van ontvangst door Reconi gevalideerd op juistheid en volledigheid. Vervolgens ontvangt de gebruiker een e-mail met de bevestiging van de gebruikersnaam én een sms met het initiële wachtwoord die de gebruiker, indien gewenst, zelf kan wijzigen. Er vindt dus geen fysieke uitlevering plaats. De uitlevering geschiedt volledig digitaal.

Heeft u vragen?
Voor meer vragen over eHerkenning kunt u contact opnemen met onze Helpdesk.
Voor meer vragen over de knooppuntdiensten gaat u naar: www.inlichtingenbureau.nl