Aanvragen extra machtigingen

Met het registratieformulier machtiging kan het volgende worden toegevoegd aan uw bestaande eHerkenningsmiddel:

  • Toevoegen van extra organisatie(s) of vestiging(en) waarmee kan worden ingelogd. 
  • Toegang tot extra dienstverleners namens de huidige organisatie.

Voor het aanvragen van extra machtigingen logt u eerst in op Mijn Reconi vervolgens kiest u voor “Mijn Machtigingen

Nieuwe extra gebruiker

Een eHerkenningsmiddel is een persoonsgebonden middel. Elke gebruiker dient over een eigen eHerkenningsmiddel te beschikken. Voor het aanvragen van een nieuw eHerkenningsmiddel gaat u naar de volgende pagina: Aanvragen nieuw eHerkenningsmiddel.

Machtigingenbeheerder

Wist u dat als u een machtigingenbeheerder aanstelt, deze persoon voor alle gebruikers binnen uw organisatie eenvoudig machtigingen kan beheren? Voor meer informatie over het aanstellen van een beheerder kunt u terecht op de pagina machtigingenbeheerder.

Treed u op als intermediair bekijk hier de mogelijkheden van een ketenmachtiging.

Kosten voor het toevoegen van een extra machtiging

EH1.png

1 jaar 5,-      
3 jaar n.v.t.*
5 jaar n.v.t.*

EH2.png

1 jaar 10,-
3 jaar 15,-
5 jaar 20,-

EH2_.png

1 jaar 10,-
3 jaar 20,-
5 jaar 25,-

EH3.png

1 jaar 15,-
3 jaar 25,-
5 jaar 35,-

EH4.png

1 jaar 10,-
3 jaar 25,-
5 jaar 40,-

* Vanwege de verwachte invoering van de wet Digitale Overheid en de daarmee samenhangende uitfasering van betrouwbaarheidsniveau EH1 in 2021 bieden wij deze uitsluitend aan met een looptijd van 1 jaar.