Beheerdersmachtigingen toevoegen aan een bestaand eHerkenningsmiddel

U kunt gratis beheerdersmachtigingen toevoegen aan een bestaand Reconi eHerkenningsmiddel. Het is hierbij van belang dat uw
bestaande eHerkenningsmiddel hetzelfde betrouwbaarheidsniveau heeft als de gewenste beheerdersmachtiging.

Machtigingenbeheerder op betrouwbaarheidsniveau EH2

Machtigingenbeheerder op betrouwbaarheidsniveau EH2+

Machtigingenbeheerder op betrouwbaarheidsniveau EH3

Machtigingenbeheerder op betrouwbaarheidsniveau EH4