eHerkenning aanvragen voor een kerkgenootschap

Een kerkgenootschap of de koepelorganisatie dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) om eHerkenning te kunnen aanvragen. Een kerkgenootschap is een bijzondere vorm van een private organisaties waardoor er geen namen van bestuurders en kerkleden zullen worden gepubliceerd.

Om toch de bevoegdheid van deze persoon te kunnen vaststellen hanteert Reconi de volgende procedures:

Betrouwbaarheidsniveau EH2 en EH2+
Voor de uitgifte van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2 of EH2+ hebben wij de statuten nodig van de organisatie en de notulen van een vergadering van het bestuur. Daarnaast zal worden gevraagd om een banktransactie te verrichten van €0,01.

Betrouwbaarheidsniveau EH3
Voor eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH3 gelden dezelfde eisen als voor Betrouwbaarheidsniveau EH2 en EH2+ aangevuld met een verklaring waarin aangegeven wordt dat de persoon mag optreden als wettelijke vertegenwoordiger.