Hoe vraag ik eHerkenning aan voor een kerkgenootschap?

Om een eHerkenning te kunnen aanvragen moet het kerkgenootschap of de koepelorganisatie ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Een kerkgenootschap is een bijzondere vorm van een particuliere organisatie, waardoor er geen namen van bestuurders en kerkleden zullen worden gepubliceerd.

Om toch de bevoegdheid van de in aanvraag betrokken personen te kunnen vaststellen, hanteert Reconi aanvullend de volgende procedures:

Betrouwbaarheidsniveau EH2 en EH2+
Voor de uitgifte van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2 of EH2+ is benodigd:
1. de statuten van de organisatie
2. de notulen van een vergadering van het bestuur
3. een banktransactie van €0,01

Betrouwbaarheidsniveau EH3
Voor de uitgifte van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH3 is benodigd:
1. de statuten van de organisatie
2. de notulen van een vergadering van het bestuur
3. een banktransactie van €0,01
4. een verklaring waarin aangegeven wordt dat de persoon mag optreden als wettelijke vertegenwoordiger