Het lukt mij niet om in te loggen bij DigiMV van CIBG. Na het inloggen met eHerkenning krijg ik de vraag om een code in te vullen die ik per brief zou hebben ontvangen. Hoe kom ik nu verder?

Deze brief moet u van CIBG hebben ontvangen en staat los van het eHerkenningsmiddel dat u bij ons heeft aangevraagd. U dient hierover contact op te nemen met CIBG/DigiMV.