Hoe kan ik een aanvraag met spoed indienen?

Voor het starten van een spoedprocedure, vragen wij u om onderstaande stappen te volgen:

  1. Vraag de eHerkenning aan via onze website en verzamel de gevraagde documenten
  2. Start vervolgens de spoedprocedure via het formulier: spoedaanvraag indienen
  • Spoedaanvragen worden binnen 0 – enkele dagen verwerkt (afhankelijk van de complexiteit). Voor de spoedprocedure betaalt u € 50,- extra.
    Indien nodig zullen de te identificeren perso(o)n(en) op korte termijn een uitnodiging ontvangen voor de persoonlijke online identificatie.
    Voor meer informatie over de persoonlijke identificatie, klik hier.