Identificeer u via AMP Groep

Indien u bij Reconi een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 3 of 4 aanschaft en u bent de bevoegd vertegenwoordiger en tevens de gebruiker, wordt u geïdentificeerd. De identificatie wordt uitgevoerd door onze externe partner AMP Groep.


Een medewerker in loondienst hoeft echter niet geïdentificeerd te worden. De wet schrijft voor dat de bevoegd vertegenwoordiger dan instaat voor de persoonlijke identificatie van de medewerker.