Waarom zijn er kosten verbonden aan het aanvragen van eHerkenning?

Elk systeem voor identificatie bij inloggen kost geld. Een kenmerkend verschil tussen eHerkenning en DigiD is dat DigiD wordt ‘uitgegeven’ door de overheid. eHerkenningsmiddelen worden uitgegeven door commerciële bedrijven.

De kosten van eHerkenning worden enkel betaald door de gebruikers: de organisaties die diensten aanbieden en de ondernemers. Bij DigiD is dit anders geregeld. DigiD wordt uitgegeven door de overheid en de kosten worden betaald via belastinginkomsten. Iedereen betaalt er aan mee, ongeacht of je er gebruik van maakt of niet.