Welke bijlagen dien ik mee te sturen met de aanvraag?

Een eHerkenningsmiddel is een persoonsgebonden middel. Deze kunt u alleen zelf gebruiken en is ook niet door te geven aan bijvoorbeeld een collega. Daarom vragen wij om persoonlijke gegevens. Afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau hebben wij weinig, of meer gegevens nodig.

* Indien de gebruiker niet werkzaam is voor de organisatie waarvoor de machtiging wordt uitgegeven, dient de aanvrager een kopie van het legitimatiebewijs van de gebruiker met de aanvraag mee te sturen. Zie “Identificatieplicht” voor meer informatie.

Een kopie van het legitimatiebewijs dient goed leesbaar te zijn. Elke kopie van een legitimatiebewijs dient op een aparte bijlage in A4 papierformaat te zijn gemaakt. Het legitimatiebewijs dient nog minimaal één maand geldig te zijn. Om uw privacy te beschermen adviseren wij u om de volgende gegevens op uw kopie legitimatiebewijs af te schermen: pasfoto, nationaliteit en BSN. Tevens adviseren wij u om op de kopie van het legitimatiebewijs het doel van de kopie te noteren, bijvoorbeeld “aanvragen eHerkenning”. De kopie van het legitimatiebewijs wordt enkel en alleen gebruikt voor het valideren van uw aanvraag voor eHerkenning. Na validatie van uw aanvraag zullen wij elke kopie van een ontvangen legitimatiebewijs vernietigen.