Welke bijlagen dien ik mee te sturen met de aanvraag?

Welke bijlagen u dient mee te sturen is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau dat u aanvraagt en hoe de bevoegdheid binnen de organisatie is geregeld. Denk aan:

– Een kopie geldige legitimatiebewijzen van de bij de aanvraag betrokken personen
– Een recent KvK uittreksel (niet ouder dan twee weken) – Het met pen ondertekende registratieformulier. Indien een zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger eHerkenning voor zichzelf aanvraagt is dit document niet vereist.
– Na een eerste controle is het mogelijk dat wij zullen verzoeken om aanvullende documenten. Denk hierbij aan statuten, opgave van een dossier, notulen etc.