Jaarrekeningen in SBR deponeren bij de Kamer van Koophandel

Vanaf boekjaar 2016 is het digitaal deponeren van jaarrekeningen in SBR verplicht en is op papier aanleveren niet meer mogelijk. Hier bent u ongetwijfeld van op de hoogte. Met behulp van eHerkenning kunt u direct deponeren via de website van de Kamer van Koophandel.

Deponeren via de website van de Kamer van Koophandel

Als u een jaarrekening namens een klant, dan wel dochterondernemingen, wil deponeren bij de KvK, kan dit via de website van de KvK. Om in te loggen bij deze website dient u te beschikken over eHerkenning (EH2) met een ketenmachtiging van de betreffende klant/KvK-nummer of dochteronderneming. Reconi is de specialist op het gebied van ketenmachtigingen én biedt deze mogelijkheid aan tegen de scherpste prijs.

Lees meer over ketenmachtigingen.